Hallinto-oikeuteen valitus Malmin kansanäänestysaloitteen käsittelystä

Kuva Malmin lentoaseman aulasta 2017. Kuva Teija Loponen

Malmin lentoaseman ystävät ry on valittanut hallinto-oikeuteen Helsingin kaupunginvaltuuston tekemästä Malmi-kansanäänestysaloitteen päätöksestä.

Yhdistys näkee päätöksen perustelujen olevan ristiriidassa perustuslain ja kuntalain kansanäänestyksiä koskevien pykälien kanssa.

Lisäksi yhdistys on havainnut, että valtuuston hyväksymässä esittelijän perustelussa asiat eivät perustu kaikilta osin lakiin, johon julkisen vallan päätösten on perustuttava.

Helsingin kaupungille esitetyistä kuntalaisaloitteista kaksi suurinta on tehty Helsinki-Malmin lentoasemasta, mutta valtuusto on kumonnut ne ryhmäpäätöksin.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen ehdottaa kansalais- ja kuntalaisaloitteiden uudelleenarviointia:

-On syytä kyseenalaistaa sekä kansalais- että kuntalaisaloitemekanismi ja tarkentaa sen velvoittavuus. Aloitteiden vaaditut kannattajamäärät on laissa määritelty niin suuriksi, ettei aloitteita voida toteuttaa ilman vakavaa harkintaa ja merkittävää kansalaisten työmäärää. Edustuksellisesti valituilla edustajilla tulee olla vahva velvoite kunnioittaa tällaisia aloitteita, Hyvönen toteaa.

Kansalaisaloite Lex Malmi oli aikanaan yksi nopeimmin riittävän kannattajamäärän saavuttaneista aloitteista, mutta sitä ei tuotu eduskunnan suureen saliin vaan se kumottiin Hyvösen mukaan erikoisin perustein.

-Mikäli aloite hylätään sen takia, että asia on jo päätetty edustuksellisesti, ei kansalaisvaikuttamiselle tällaisenaan ole roolia. Lainsäädäntö on nostettava pöydälle ja viritettävä se nykyaikaan niin, että aloitteiden merkittävyys ja uskottavuus säilyy kansalaisten silmissä. Aloitteiden hylkäämiselle voidaan esimerkiksi vaatia määräenemmistö ja kansanäänestysaloitteille velvoittavuus, vaatii Hyvönen.
Muutoksitta hyväksytyssä kaupunginhallituksen päätösehdotuksessa on tehdyn valituksen mukaan esitetty epämääräisiä ja totuudenvastaisia väitteitä useista lentokenttään liittyvistä asioista, kuten lentotoimintaan ja kehittymisen estymiseen liittyen. Lisäksi päätösehdotuksessa on esitetty aloitteen hylkäämistä kansanäänestyksen järjestämisestä aiheutuvien kustannusten perusteella, mikä ei voi olla peruste demokraattisessa päätöksenteossa.

Käsittelyssä on tehty menettelyvirheitä kuulemisperiaatteen ja perusteluvelvollisuuden osalta.

-Asia on siis esitelty ja päätetty väärin perustein, kiteyttää Hyvönen.
Hallinto-oikeuden odotetaan palauttavan kuntalaisaloitteen uudestaan Helsingin kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Teija Loponen