Kankarepuiston ja Latokartanon kouluille lisärahaa lukutaidon vahvistamiseen

Latokartanon peruskoulu on toinen Koillisen kouluista, joka saa lisärahaa 7-9 -luokka-asteen oppilaille lukutaidon vahvistamiseen. Kuva Teija Loponen.

Perusopetusjohtaja päätti jakaa lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistaviin toimiin 7–9-luokille kuluvalle vuodelle yhteensä  475 728,8 euroa.

Kevätlukukaudelle 2022 jaetaan tukitoimia tarvitseville kouluille määrärahaa 258 016 euroa, johon sisältyy omavastuuosuutta 51 605 euroa ja syyslukukaudelle  217 712,8 euroa, johon sisältyy omavastuuosuutta 43 542 euroa. Syyslukukauden jaosta päättää perusopetusjohtaja erikseen ennen syyslukukauden 2022 alkua.

Omavastuuosuus katetaan kunkin koulun budjetista.

Avustusta kohdennetaan kouluille, joissa opiskelee eniten vieraskielisiä oppilaita ja joissa vuosiluokkien 7–9 suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää opiskelevien määrä on suurin.

Toinen jakoperuste on kohdentaa avustusta alueille, joilla asuu ja joihin ennusteen mukaan muuttaa runsaasti väkeä matalan tai keskitason HDI-indeksin maista. HDI-indeksi mittaa muun muassa perheiden tulotasoa ja koulutustaustoja.

Kolmantena perusteena on, että avustusta kohdennetaan kouluille, joissa on eniten oppilaita, joilla arvioidaan olevan heikoimmat valmiudet suoriutua aktiivisesta osallistumisesta yhteiskunnassa lukutaitojensa osalta.

Erityisavustuksella halutaan tukea riittävän lukutaidon saavuttamista aktiiviseen toimimiseen yhteiskunnassa sitä tarvitseville vieraskielisille ja lukutaidossa heikosti suoriutuville oppilaille. Valtionavustus on tarkoitettu osaltaan tasaamaan koronaepidemiasta johtuvia vaikutuksia.

Kankarepuiston peruskoulu Jakomäessä saa nyt 23 277 euroa ja Latokartanon peruskoulu 21 911 euroa.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliKaikkia katuja ei voi yhtä aikaa aurata
Seuraava artikkeliKoillisen valtuutetut eivät turhia lupaile