Koillisessa äänestysinto keskiluokkaa

Vantaanjoen varren virkistysalueiden kehittäminen oli yksi suosittu OmaStadi -ehdotusten aihe. Kuva Teija Loponen.

OmaStadin loppusyksyllä järjestetyssä äänestyksessä oli aktiivisuuden suhteen suurpiirien välillä selviä eroja. Koillisessa äänestysprosentti oli 7,6. Heikoimmin OmaStadi tavoitti yli 75-vuotiaat helsinkiläiset, heitäkin Koillisessa on runsaasti.

Ahkerimmin OmaStadissa äänestivät 11–15-vuotiaat koululaiset. Tämän ikäluokan äänestysprosentti oli 19 prosenttia. Koululaisten äänestysinto laski kuitenkin merkittävästi edelliskerrasta, mikä vaikutti koko kaupungin äänestystulokseen.

OmaStadi kiinnosti myös työikäisiä ja perheellisiä. Esimerkiksi 30–49-vuotiaiden äänestysprosentti oli noin 10 prosenttia. Heikoimmin OmaStadi tavoitti yli 75-vuotiaat helsinkiläiset.

Kaikkien suurpiirien kohdalla äänestysprosentti nousi hivenen yli 20-vuotiaiden osalta.

Eteläisen suurpiirin äänestysprosentti oli 8,4, Läntisen 7,3, Keskisen 10,7, Pohjoisen 7,1, Koillisen 7,6, Kaakkoisen 12,3 ja Itäisen sekä Östersundomin 5,9 prosenttia.

OmaStadin äänestykseen osallistui kaikkiaan 47 064 kaupunkilaista. Koko kaupungin äänestysprosentti oli 8,1 prosenttia.

Helsingin osallistuvan budjetoinnin äänestys päättyi lokakuun lopussa. Äänestettävänä oli lähes 400 kaupunkilaisten tekemää ehdotusta, ja jaossa oli yhteensä 8,8 miljoonaa euroa.

Ehdotuksia oli tehty sekä seitsemälle suurpiirille että koko kaupungin yhteisiksi.

Liikunta ja ulkoilu kiinnostivat kaupunkilaisia. Siihen liittyviä ehdotuksia tehtiin eniten lähes kaikilla suurpiireillä. Ne myös keräsivät äänestyksessä eniten ääniä, lähes 30 prosenttia annetuista äänistä.
Seuraavaksi eniten ääniä annettiin puisto- ja luontoteemaisille ehdotuksille sekä yhteisöllisyys- ja ekologisuusteemaan kuuluville ehdotuksille.

Kaupunkilaiset jättivät OmaStadiin lähes 1 500 ideaa. Kevään 2021 aikana ideoista muokattiin 397 ehdotusta äänestettäviksi. Eniten kiinnostivat oman suurpiirin ehdotukset, joiden kohdalla äänestysprosentti oli noin 8 prosenttia. Koko kaupungin yhteiset ehdotukset kiinnostivat lähes yhtä paljon, niissä äänestysprosentti oli 6.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliAskartien tienoo tulee muuttumaan
Seuraava artikkeliKoillisessa rutkasti rakentamishankkeita