Vantaanjoen ranta halutaan rauhoittaa

Hahmotelmaa Eskolantien kulmatontin uudesta rakennuksesta.

Kaupungin järjestämä verkkokeskustelutilaisuus Pukinmäen kehittämisestä ja täydennysrakentamisesta herätti paljon mielipiteitä. Etenkin Vantaanjoen ranta-alueen ja Savelan täydennysrakentaminen kokivat vastustusta, sen sijaan aseman tienoille rakentaminen suvaitaan paremmin.

Verkkokeskusteluun osallistui noin 80 asukasta. Aiheena oli Pukinmäen alueen suunnitteluperiaatteet, joita valmistellaan Helsingin yleiskaavan 2016 pohjalta. Suunnitteluperiaatteissa käsitellään asumista, palveluita, työpaikkoja, liikkumista sekä viheralueita ja ne toimivat tulevien asemakaavahankkeiden tukena. Pukinmäen alueella on jo suunnitteilla useita kaavamuutoksia.

Aseman tienoota ollaan tiivistämässä ja sinne tiedossa on korkeita taloja. Pysäköintiä tullaan järjestämään pitkälti pysäköintilaitoksiin. Eskolantien ja Säterintien varteen suunnitellaan asuinkerrostaloja tonteille Eskolantie 1, 3 ja 5, sekä Säterintie 2 ja 4.

Mitä lähemmäs asemaa mennään, sitä enemmän liike- ja palvelutilaa tulisi ja sitä korkeampia talot ovat.

Suunnitelmissa Eskolantie 3-5:een tulisi todennäköisesti kolme pistemäistä kerrostaloa nykyiselle piha-alueelle.

Eskolantien kulmatontin talo säilyisi L-mallisena, mutta käyttötarkoitus muuttuisi asuinnoiksi. Sen 1. ja ehkä myös 2. kerroksessa voisi olla liike/toimitilaa.

Matalan Alepan talon tontille on suunnitteilla 10- ja 12-kerroksiset kerrostalot ja niiden väliin 2-tasoinen pysäköintirakennus.

Hieman etäämmällä Sunilanmäellä on jo kerrostaloryhmiä ja sinne parkkialueelle on harkittu uutta asuintaloa. Siihen liittyen eräs asukas ihmetteli, mihin kaikki autot ja liikenne jatkossa kapealle Sunilantielle mahtuisivat. Suurin tarve olisi kunnolliselle meluaidalle.

Savelan puolella täydennysrakentamista harkitaan pysäköintialueelle. Sielläkin asukkaat ihmettelivät, miten pienille kaduille mahtuisi yhä lisää liikennettä ja myös sitä, mihin kaikki autot jatkossa mahtuvat.

Eniten mielipiteitä kertyi kuitenkin joen rannan suunnitelmista. Arkkitehtien mukaan rantapuistossa huvila-alue säilyisi sellaisenaan, itse ranta jää viheralueeksi, mutta sen pohjoisosassa palvelukäyttö olisi mahdollista. Pukinmäenkaaren metsäiset mäenlaet on tarkoitus jättää rauhaan. Weisteen tontin voisi muuttaa teollisuuskäytöstä asumiseen, mutta päätös on tontin omistajan. Pellot sen sijaan ovat kaupungin aluetta ja niille voi rakentaa uuden asuinalueen.

Tilaa vaativa kauppapaikka löytyisi ramppien läheisyydestä.

Asukaskommenteissa Pukinmäen ranta-alueiden, Närepuiston ja Sinimetsän näkymät koettiin arvokkaiksi, joiden näkymät haluttaisiin säilyttää. Rakentamisen myötä ne menetettäisiin.

Kartassa pinkki on täydennysrakentamisaluetta.

Joen varrelle toivottiin lisää ylityspaikkoja, matonpesupaikka pitäisi ehdottomasti säilyttää ja peltoaukeatkin säilyttää avoimina. Myös rantaniittyjen kohtaloa surtiin. Suunnitelmien koettiin kohdistuvan nimenomaan viher- ja virkistysalueiden rakentamiseen. Rakennettu ympäristö ei asukkaiden mielestä korvaa luonnonmaisemaa.

Verkkokeskustelun tallenne löytyy kaupungin kotisivuilta.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliKoronapassi uimahalliin ja museoihin, kirjastoon ei
Seuraava artikkeliViikin lukion Jessica Laamanen voitti Oikeusguru-kilpailun