Lisää aloituspaikkoja lukioihin -Medialukioon 11 oppilasta enemmän

Medialukioon on tulossa noin 11 uutta aloituspaikkaa ensi syksynä. Kuva Janina Issakainen.

Peruskoulun päättävien ikäluokka on Helsingissä vuonna 2022 kaupungin tietokeskuksen ennusteen mukaan 5 396 nuorta, mikä on 223 nuorta enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäys tuonee Koilliseen 11 lisäpaikkaa Medialukioon.

Helsinkiläisnuorista vähintään 60 %:lle taataan aloituspaikka lukiossa vuonna 2022. Lukiokoulutuksessa on siis turvattava, että ainakin 3 238 helsinkiläistä nuorta saa aloituspaikan Helsingissä sijaitsevissa lukioissa.

Lisäksi on varauduttava tarjoamaan osa lukiopaikoista Helsingin ulkopuolelta tuleville hakijoille, joita on ollut keskimäärin 25 % lukiokoulutuksen aloittaneista.

Muita lukiopaikkojen määrään vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi opiskelijavaihto, sisäinen maahanmuutto ja paluumuuttajaperheiden muutto ulkomailta.

Yksityisten ja valtion lukioiden aloituspaikat, vieraskuntalaiset, muualle lukioon menevät ja muut tekijät huomioiden, on arvioitu aloituspaikkojen lisäystarpeeksi kaupungin lukioissa 75 paikkaa, jotta pystytään varmistamaan lukiopaikka vähintään 60 prosentille peruskoulun päättävistä helsinkiläisistä nuorista.

Aloituspaikkojen lisäykset kohdennettaisiin Alppilan lukioon, Etu-Töölön lukioon ja Helsingin medialukioon.

Pienin osa näistä aloituspaikoista sijoittuisi Tapanilassa sijaitsevaan Helsingin medialukioon. Medialukiossa on yleislinjalla kymmenen aloittavien opiskelijoiden ohjausryhmää. Lisäyksen myötä yleislinjan aloittavien opiskelijoiden ohjausryhmiin tulisi 1−2 opiskelijaa lisää. Yhdentoista aloituspaikan lisäys ei siis kasvattaisi lukion tilatarpeita, koska lisäyksestä ei syntyisi uusia ryhmiä.

Mari Holopainen teki lautakunnassa ehdotukseen vastaesityksen: -Selvitetään tilojen riittävyyttä ja toimivuutta suhteessa oppilaiden hyvinvointiin ja tavoitteeseen lisätä lukiopaikkoja sekä parantaa lukiokoulutuksen saatavuutta alueellisesti. Kiinnitetään erityisesti huomiota uusien opetustilojen tilankäyttöratkaisujen toimivuuteen.

Tämä vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

TL

Edellinen artikkeliAsukastaloverkosto huolissaan toiminnan tulevaisuudesta
Seuraava artikkeliPuistolassa ei kaivata kerrostaloja