Suutarilan peruspiirissä toteutettiin palvelutilaverkkotarkastelu

VE1 skenaarioissa esitetään muun muassa, että Suutarinkylän peruskoulun Nummen toimipiste, eli entinen Töyrynumen koulu, purettaisiin ja tilalle rakennettaisiin päiväkodin ja leikkipuiston yhteinen uudisrakennus. Kuva Teija Loponen

Siltamäki-Suutarilan palvelutilaverkkoa tullaan uudistamaan ja sitä varten on tehty vaihtoehtoisia skenaarioita tulevalle palvelutilaverkolle. Asukkaiden mielipiteitä tarkisteltiin verkkokyselyssä.

Tarkastelussa on ollut mukana peruskoulu- ja varhaiskasvatus- ja ohjatun leikkipuistotoiminnan rakennukset sekä nuorisotila ja kirjasto.

Koko peruspiirin asuinrakentaminen on ennustevuosilla melko maltillista ja se painottuu Siltamäen osa-alueelle, jossa asuntorakentamisen odotetaan olevan noin 38 600 kem vuoteen 2035 mennessä. Siltamäen asuinkorttelit sijaitsevat ostoskeskuksen ympärillä, jonka kehittämisen suunnittelu on vireillä. Töyrynummen osa-alueella asuntorakentaminen on lähinnä pienimuotoista täydennysrakentamista.

Lasten ja nuorten väestömäärän odotetaan laskevan lähivuosina. Muutos näkyy ensin päiväkoti-ikäisten ja ala-asteikäisten ja lopulta yläasteikäisten ryhmässä. Sama suunta jatkunee, ellei muuttoliike kasvata lapsiperheiden määrää.

Koko väestön odotetaan saavuttavan huippunsa vuonna 2031, jolloin asukkaita koko peruspiirillä olisi noin 480 enemmän kuin vuonna 2020.

Väestörakenteen odotetaan ikääntyvän, yli + 64 vuotiaiden osuus lisääntyy ja lasten sekä nuorten osuus vähenee. Muutos on voimakkaampi Töyrynummen osa-alueella, jossa vuonna 2020 alle 16-vuotiaiden osuus on melko suuri.

Valtaosa alueen palvelurakennuksista on 1980-luvulta. Teknisten isännöitsijöiden lausuntojen perusteella tehdyt kuntoluokitukset osoittavat, että valtaosa rakennuksista kaipaa korjaustoimenpiteitä seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Kasvatus- ja koulutustoimiala eli Kasko tavoittelee alueella suuria, eri

toimintoja yhdisteleviä ja monikäyttöisiä sekä muokattavia rakennuksia. Asukaskyselyssä toivottiin päinvastaista, pieniä yksiköitä.

Kaikissa tehdyissä vaihtoehtomalleissa Siltamäki-Suutarilassa olisi jatkossakin yksi nuorisotila ja yksi kirjasto.

Leikkipuistojen suhteen on useampi malli, joista yhdessä kaikki kolme puistorakennusta säilyisi. Nyt vuonna 2021 lapsia on 420 yhtä puistoa kohden ja vuonna 2035 arvion mukaan heitä olisi 344 / puisto. Jos Jalopeurasta luovuttaisiin, olisi vuonna 2035 lapsia 516 puistoa kohden.

Alueen asukkaiden toive oli säästää kaikki leikkipuistot, jotta matkat niihin säilyisivät kohtuullisina perheille.

Vaihtoehtoisia malleja on muutama.

VE0 mallissa nykytilanteen toimipisteet peruskorjataan ja määräaikaisista tiloista luovutaan, kun niiden nykyinen vuokrasopimus päättyy.

Nuoriso- ja kirjasto jatkaisivat ahtaissa tiloissa. Peruskoulun ja varhaiskasvatuksen paikkojen määrä ei ole riittävä, joten niitä tulisi järjestää lisää.

VE0-mallia ei pidetä kestävänä ratkaisuna, koska tilat eivät riitä suhteessa ennustettuun väestöön. Ratkaisu ei myöskään olisi KASKOn yhtenäinen opinpolku -ajatuksen mukainen, sillä yläkouluun tulisi oppilaita kolmesta eri alakoulusta.

Skenaariokuvaus VE1 olisi yhtenäinen opinpolku kahdella yhtenäisen peruskoulun ja päiväkodin yhdistävällä rakennuksella, joista toisen yhteydessä olisi myös kirjasto ja nuorisotilat.

Päiväkotiverkko täydentyisi leikkipuiston ja päiväkodin uudisrakennuksella Töyrynummessa ja yhdellä tai kahdella perusparannettavalla nykyisellä päiväkodilla.

Tämä malli olisi kokonaistaloudellisesti kannattavin.

Skenaarion toteutuksena perustettaisiin alkuun väistötila, jonne Suutarilan ala-aste ja päiväkoti Seulanen siirtyisivät. Kirjaston ja nuorisotilan väistötarpeet tarkennettaisiin. Suutarilan monitoimitalo korvataan mallissa uudisrakennuksella, jossa on 700 oppilaspaikkaa ja 200 päiväkotipaikkaa, sekä 1000 brm2 kirjaston ja nuorisotalon käytössä.

Siltamäen ala-aste siirtyisi väistötiloihin ja sen vanha rakennus korvattaisiin uudisrakennuksella, jossa on 700 oppilaspaikkaa sekä lisäksi 100 päiväkotipaikkaa.

Suutarinkylän peruskoulun molemmista toimipisteistä luovuttaisiin ja koulutoiminta jatkuisi kahdessa uudessa rakennuksessa. Suutarinkylän peruskoulun Nummen toimipiste korvattaisiin uudisrakennuksella, jolla olisi 210 -paikkainen päiväkoti sekä leikkipuistorakennus, joka korvaisi päiväkoti Kaskisavun ja leikkipuisto Kesannon.

Mikäli väestöennusteet muuttuvat tai yksityisessä päiväkotiverkossa tapahtuu muutoksia, voidaan päiväkoti Pertun peruskorjausta harkita siitä luopumisen sijaan. 

Skenaario VE2 on muunnelma, jossa oletuksena on, että Siltakyläntie 9 tontille ei voida toteuttaa VE1:n suuruista toimipistettä. Tällöin Suutarinkylän yhteiskoulun Nummen toimipisteessä toiminta jatkuisi, eikä tonttia voisi hyödyntää päiväkodin ja leikkipuiston yhteiselle uudisrakennukselle.

Skenaariossa kouluverkko koostuisi kahdesta yhtenäisestä peruskoulusta ja Töyrynummessa sijaitsevasta alakouluikäisten koulusta.

Mallissa perustetaan väistötilat, jonne Suutarilan ala-aste ja päiväkoti Seulanen siirtyvät. Suutarilan monitoimitalo korvattaisiin uudisrakennuksella, jossa on 700 oppilaspaikkaa ja 200 päiväkotipaikkaa sekä 1000 kem kirjastolle ja nuorisotalolle.

Siltamäen ala-aste siirtyisi väistötiloihin, kunnes valmistuisi uudisrakennus 480 oppilaalle ja 200 päiväkotilapselle. Suutarinkylän peruskoulun Suutarin toimipisteestä luovuttaisiin ja yläkoulu siirtyisi uusiin koulurakennuksiin. Nummen toimipisteessä jatkaisivat alaluokat. Myös Pentinkulman peruskorjausta voisi harkita siitä luopumisen sijaan.

Malleja tullaan vielä esittelemään alueen asukkaille ja niitä voi itse tutkailla kaupungin kotisivuilla.

Palvelutilaverkkoselvityksen konsulttina toimi Granlund Oy.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliKoillis-Helsingin Lähitieto Oy palkittiin vuoden yrityksenä
Seuraava artikkeliSiltamäen palvelutalo tyhjeni