Sunnuntaipalstojen suunnitteluperiaatteita tarkastellaan

Sunnuntaipalstojen nimen arvellaan tulleen siitä, että kuusipäiväistä työviikkoa tehneet työläiset pääsivät rakentamaan talojaan lähinnä vain sunnuntaisin. Kuva Teija Loponen

Sunnuntaipalstojen pientaloalue sijaitsee Malmilla Tullivuorentien ja Malminkaaren varrella. Tonteille on kulku asuntokaduilta. Sunnuntaipalstat jakaantuvat kahteen alueeseen, eteläiseen ja pohjoiseen.

Sunnuntaipalstojen rakennukset ovat omakoti-, pari-, rivitaloja, jotka ovat pääosin valmistuneet 1960-2000-lukujen aikana. Alueella on myös muutamia 1900-1960-luvun rakennuksia. Tontteja on kaikkiaan 94. Vuoden 2019 tilastotietojen mukaan alueella asui noin 470 asukasta.

Nyt kaupungilla on tarkoituksena määritellä asemakaavoituksen pohjaksi alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia ja reunaehtoja kokoamalla yhteen alueen kehittämiseen liittyviä olennaisia näkökulmia.

Palstojen alueelle on osoitettu asuntovaltaisen alueen A4-merkintä, joka mahdollistaa voimassa olevissa asemakaavoissa esitettyjä tonttitehokkuuksia tehokkaampaa rakentamista.

Suunnitteluperiaatteet voivat linjata esimerkiksi rakennusoikeuden määrää, rakentamisen ja pihaympäristön kaupunkikuvaan vaikut-
tavia ratkaisuja sekä alueellista liikenteellistä kokonaisratkaisua.

Muita tärkeitä tarkasteltavia teemoja ovat muun muassa pysäköinti, palvelut, rakennussuojelu ja ympäristöhäiriöt sekä varautuminen ilmastonmuutokseen ja rajautuminen tuleviin rakentamisalueisiin Malmilla.

Suunnitteluperiaatteissa on mahdollista tutkia millä alueilla tehostaminen on perusteltua ja millä ei.

Suunnitteluperiaatteiden valmistumisen jälkeen on mahdollista aloittaa alueen varsinainen asemakaavoitus sellaisilla alueilla,
joilla voimassa olevien asemakaavojen tarkistaminen katsotaan tarpeelliseksi.

Suunnitteluperiaatteet eivät pakota rakentamiseen, vaan kukin maanomistaja päättää, haluaako suunnitteluperiaatteiden mukaisia muutoksia omalle tontilleen tulevaisuudessa tehtävissä asemakaavamuutoksissa.

Suunnitteluperiaatteilla ei ole vaikutusta voimassaolevan asemakaavan määrittelemään rakennusoikeuteen tai kiinteistöveroon. Hankkeesta järjestetään verkkotilaisuus keskiviikkona 10.11. klo 17–18. Teams-kokoukseen pääsee verkkoselaimella osoitteesta bit.ly/sunnuntaipalstat.

Näkemyksiään alueen suunnittelusta voi myös laittaa marraskuun aikana kaikille avoimessa kerrokantasi.hel.fi. -kyselyssä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 19.11. saakka kaupungin verkkosivuilla.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliOnnea isät ja isähahmot!
Seuraava artikkeliOmaStadin äänestys nosti seitsemän ehdotusta Koillisesta toteutukseen