Kuka heistä on seuraava Malmin kirkkoherra?

Malmin kirkko

Malmin seurakuntaneuvosto päätti valita jatkoon seitsemästä kirkkoherranvirkaa hakeneesta neljä. He ovat Tuomas Hynynen, Laura Mäntylä, Elina Perttilä ja Kirsi Rantala. Kirkkoherran valinnasta päättää 9.11. seurakuntaneuvosto omassa vaalikokouksessaan.

Kysyimme ehdokkailta, kuinka tuttu Malmi heille on, millainen mielikuva heillä on alueesta ja seurakunnasta, mitä he tekisivät ensimmäisenä, jos tulevat valituksi, millaisia haasteita he näkevät seurakunnassa ja miksi juuri he olisivat sopivimpia Malmin kirkkoherran tehtävään.

Lopen seurakunnan kirkkoherra Tuomas Hynyselle Malmin seurakunta on kohtalaisen vieras.

-Mielikuvani Malmin seurakunnasta on, että seurakunnan alueella on monenlaisia omaleimaisia kaupunginosia ja paljon ihmisiä kaikenlaisissa elämäntilanteissa.

Malmin kirkkoherran tehtävää hän hakee, koska kokee, että 14 vuoden johtamis- ja kehittämistyö antaa siihen hyvät eväät ja koska Malmilla on vahva uuden tekemisen kulttuuri.

-Olen itsekin vahvasti kehittäjä.

Mikäli Hynynen tulisi valituksi tehtävään, hän ensimmäisenä kuuntelisi niin työntekijöitä, luottamushenkilöitä kuin muitakin seurakuntalaisia ja sitten ryhtyisi yhdessä heidän kanssaan pohtimaan miten toimintaa jatkossa kehitetään.

-Minulla ei ole mitään omaa agendaa toiminnan kehittämisen suhteen, vaan sitä loisimme yhdessä keskustellen, Hynynen korostaa.

Etäosallistuminen on kuitenkin yksi työmuoto, jota hän haluaisi seurakunnassa lisätä esimerkiksi eri toimituksiin liittyen.

-Striimaukset mahdollistavat osallistumista oman seurakunnan toimintaan ja perhejuhliin ajasta ja paikasta riippumatta, hän pohtii.

Haasteeksi hän kokee talouden, vain noin puolet asukkaista kuuluu seurakuntaan ja jäsenmäärät laskevat jatkuvasti.

-Pitää pohtia mitä seurakunta jatkossa tarjoaa jäsenilleen, miksi joku haluaa olla jäsen, on mietittävä myös organisaatiota ja sen merkitystä.

Hynynen kokee, että olisi kirkkoherran tehtävään sopivin, koska hänellä on pitkä kokemus ja laajaa osaamista seurakunnan johtamisesta, kyky pyörittää toimintaa ja myös kehittää sitä.

Helsingin yliopiston oppilaitospappi Laura Mäntylälle seurakunta on hyvin tuttu.

-Olen tehnyt yliopistopappina Viikin kampukselta käsin 11 vuotta yhteistyötä seurakunnan ihmisten kanssa. Asuin vuosia Viikissä ja nyt Pihlajamäessä.

Laura Mäntylän mielestä Koillinen on hienoa Helsinkiä.

-Tunnen alueen jo taksikuskiajoiltani, talli oli Pukinmäessä. Täällä on yhteiskunnan koko kirjo ja hyvä niin. Seurakunta on upea: halutaan oikeasti asettua ihmisten rinnalle ja kysyä miten voit.

Mikäli Mäntylä tulisi valituksi, hän alkaisi heti luoda vastuunkantajien ja työntekijöiden kanssa yhteistä näkyä seurakunnasta ja sen tehtävästä juuri nyt.

-Tehdään rohkeita kokeiluja ja annetaan vastuuta seurakuntalaisille.
Seurakunnan haasteina hän kokee sen, että monella on nyt paha olla: on yksinäisyyttä, köyhyyttä, pelkoa, monenlaista osattomuutta.

-Kuten Jeesus aikoinaan on rohkeasti mentävä ihmisten arkeen heitä tukemaan. Työyhteisön hyvinvointiin pitää panostaa. Taloutta tulee johtaa ennakoivasti ja suunnitelmallisesti. Ei pidä surkutella, jos palkattuja ihmisiä ja tiloja on tulevaisuudessa vähemmän. Kaikesta selvitään – ja jos ei selvitä, niin siitäkin selvitään. Jumala on kanssamme.
Uudeksi Malmin kirkkoherraksi hän kokee olevansa sopivin, koska hänestä on sanottu, että hän on kiinnostuneempi muista ihmisistä kuin itsestään.

-Se on yksi hienoimmista kohteliaisuuksista johtajalle, koska hänen pitää saada toiset loistamaan. Olen ihmismielen osaaja ja hengellinen johtaja, joka kunnioittaa talouden realiteetteja ja noudattaa hyvän hallinnon periaatteita.

Malmin seurakunnan hallintopappi ja eteläisen alueen johtava aluepappi Elina Perttilä on työskennellyt Malmin seurakunnassa kahdeksan vuotta, joten seurakunta ja sen alue on hyvin tuttu.

Hän näkee Koillis-Helsingin ja seurakunnan hyvällä tavalla rouheina ja elämänmakuisina, moninaisuutta ja kulttuurien kirjoa on paljon. Alueen ihmisten kuuleminen ja aktiivinen osallisuus on seurakunnassa ollut keskeinen tavoite ja Perttilälle on tärkeää, että seurakunta on luontevalla tavalla läsnä ja osana sitä, mitä tehdään ja tapahtuu.

Perttilä on tehnyt kolme vuotta johtamistyötä seurakunnassa ja huomannut osaamisensa ja persoonansa sopivan johtamistyöhön.

-Tämä virka on oivallinen mahdollisuus päästä rakentamaan seurakunnan elämää ja toimintaa tämän päivän Helsinkiin. Olemme jo tehneet paljon sen eteen, että alueen asukkaat voisivat kokea seurakunnan omakseen. Tätä haluan kirkkoherrana jatkaa.

Jos Elina Perttilä tulisi valituksi, hän ensimmäisenä konkreettisena tekona muuttaisi kirkkoherran huoneen yhteiseen käyttöön kokous- ja keskusteluhuoneeksi. Se tekisi näkyväksi hänen ajatuksensa johtamisesta palvelutehtävänä ja toisten työn mahdollistamisena. 

-Suurimpia haasteita on päättää mihin satsataan ja mitä jätetään tekemättä. Miten määritetään tulevien vuosien työnjakoa, painopisteitä ja ratkaisuja esimerkiksi kiinteistöihin liittyen.

Perttilä toteaa, että seurakunta saisi hänestä kirkkoherran, jolla on laaja koulutus, taito kohdata arvostavasti erilaisia ihmisiä, monipuolinen työkokemus ja toimintaympäristön tuntemus ja syvällistä teologista osaamista.

Vantaan yhteisen seurakuntatyön johtaja Kirsi Rantala kertoo, ettei hän tunne suoranaisesti Malmin seurakunnan toimintaa, mutta on ollut yhteisen seurakuntatyön johtajana vahvasti yhteistyössä myös Malmin seurakunnan diakoniatyön kanssa.

-Mielestäni Koillis-Helsingissä olla hyvin kotiseuturakkaita oman kaupunginosan suhteen ja paikallisuus on tärkeää. Malmin seurakunta on lähtenyt hienosti hakemaan yhteyttä asukkaisiin monenlaisin tavoin, kuten jalkautumalla ihmisten pariin.

Malmin seurakunnan jalkautuva työ olikin yksi syy hakea Malmin kirkkoherran tehtävään.

-Jalkautumisen jatkokehittäminen kiehtoo minua, se on hieno mahdollisuus tavoittaa ihmisiä.

Jos tulisi valituksi, Rantala ryhtyisi ensimmäisenä tutustumaan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden lisäksi myös muihin asukkaisiin ja vahvistaisi jalkautumista entisestään.

Haasteina hän näkee seurakunnan resurssien vähenemisen.

-Uusia työtapoja tarvitaan, sillä jatkossa kaikkea entistä ei ehditä tehdä, eikä kaikkia nykyisiä tilojakaan tule olemaan käytettävissä.

Kirsi Rantala kokee olevansa sopivin ehdokas kirkkoherraksi, koska hänellä on pitkä kokemus isojen organisaatioiden johtamisesta, samoin ihmisten kohtaamisesta ja hän on tottunut rakentamaan verkostoja ja luomaan yhteisöllisyyttä.

Teija Loponen

Ehdokkaat käyvät soveltuvuusarvioinnin ja osallistuvat Malmin kirkolla pidettävään vaalipaneeliin keskiviikkona 27.10 klo 18. Paneelin vetäjänä toimii Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittaja Jaakko Heinimäki.

Elina Perttilä. Ehdokkaiden kuvat Ilkka Kujala/Verkostomedia
Kirsi Rantala
Laura Mäntylä
Tuomas Hynynen
Edellinen artikkeliMittavia päätöksiä
Seuraava artikkeliFilpuksenpuiston ja Longinojanpuiston puistosuunnitelma hyväksytty