Filpuksenpuiston ja Longinojanpuiston puistosuunnitelma hyväksytty

Leikkipuisto Filpuksen tontti on nyt tyhjillään odottaen uudisrakentamista. Kuva Teija Loponen

Suunnittelualueeseen sisältyy peruskorjattava Leikkipuisto Filpus ja Longinojanpuiston pohjoisosa. Puistosuunnitelma on alueen voimassa olevan asemakaavan mukainen. Asemakaavassa alue on puistoa. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 1,7 hehtaaria.

Puistoa ympäröivät pohjoisessa Vilppulantie, idässä päiväkotirakennukset ja Filpuksenpolku, etelässä Longinojanpuisto ja lännessä asuinkorttelit.

Puistossa sijaitseva vanha leikkipuistorakennus on purettu ja leikkipuiston sisätilat siirtyvät puistoon rajautuvalle idänpuoleiselle tontille rakennettavaan uuteen leikkipuisto- ja päiväkotirakennukseen. Samalla päiväkodin piha laajenee hieman puiston puolelle.

Muutoksen myötä leikkipuiston toimintoja on tarve jäsennellä uudelleen. Puiston nykyiset kalusteet, leikkivälineet, pinnoitteet ja kasvillisuus ovat paikoin huonokuntoisia ja kaipaavat uusimista ja kunnostamista.

Puistosuunnitelman tavoitteena on luoda Leikkipuisto Filpuksesta ja Filpuksenpuistosta toimiva, turvallinen, viihtyisä ja tilallisesti ehyt kokonaisuus.

Leikkipuisto peruskorjataan omaleimaiseksi ja monipuoliseksi leikkipaikaksi, jonka maisemallisena perusajatuksena on seikkailuhenkinen luontoteema. Suurin osa nykyisistä kalusteista, varusteista ja leikkivälineistä poistetaan ja korvataan uudella, eri ikäisille lapsille ja nuorille sopivalla välineistöllä.

Betoninen kahluuallas säilytetään ja kunnostetaan. Pohjoisosaan rakennetaan uusi peliareena heittokoreineen. Suunnitelmaan sisältyvät myös uudet penkit ja pöytäryhmät sekä pyörätelineet.

Alue liittyy luontevasti viereiselle tontille rakennettavaan uuteen päiväkoti- ja leikkipuistorakennukseen piha-alueineen sekä puiston eteläpuolelle Longinojanpuistoon suunniteltuihin uusiin toiminta- ja viheralueisiin.

Uuden päiväkoti- ja leikkipuistorakennuksen suunnittelun yhteydessä leikkipuistoon on suunniteltu uusi varastorakennus, joka on huomioitu puistosuunnitelmassa tilavarauksena. Suunnittelussa on huomioitu tilavarauksena myös Filpuksenpuiston läpi mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettava baanayhteys.

Poistettavaa kasvillisuutta korvataan uusilla pensas- ja puuistutuksilla. Myös puiston valaistus uusitaan.

Puistosuunnitelman rakennuskustannukset ovat noin 800 000 euroa eli noin 47 euroa/m².

Teija Loponen