Luonnon puolesta

Suomen luonnon päivää juhlitaan joka vuosi elokuun viimeisenä lauantaina, eli siis nyt tulevana viikonloppuna. Suomen luonnon päivää on juhlittu vuodesta. Luontoa voi juhlia monin tavoin. Lähtemällä lähiluontoon retkelle tai keräämällä luonnosta marjoja tai sieniä. Kaupungissa asuville luonto on tärkeä rentoutumisen ja virkistäytymisen mahdollistaja. Meillä Koillis-Helsingissä on onnellinen tilanne, sillä meille on omasta takaa tarjolla luontoa joen varsista metsiin. On Slåttmossenin suo, Jakomäen kivikot, Roosinmäki, Malmin lentokentän ympäri kiertävä virkistysreitti, useita lampia ja runsaasti ulkoilureittejä.

Luontoretket ovat koronan myötä nousseet suureen suosioon. Tämä on monella tavoin merkittävä asia. Luonnossa kulkiessa kohenee niin kunto kuin mielikin. Lisäksi luonnossa liikkuvat ja sitä tuntevat ymmärtävät luonnon arvon ja haluavat sitä myös suojella. Lähiluonnon tärkeys nousee esiin myös siinä, että lähelle lähdetään herkemmin vaikka vain lyhyeksikin aikaa. Lisäksi lähiluontoa voivat helpommin hyödyntää lukuisten päiväkotilasten ja koululaisten lisäksi autottomat ja liikuntarajoitteiset. Helsingissä on jopa kokonaan ulkona toimivia päiväkotiryhmiä ja esimerkiksi Viikissä päiväkoti, jonka toiminnasta iso osa on ulkona tapahtuvaa. Näissä lapset oppivat tunnistamaan eläimiä ja kasveja, liikkumaan luonnossa turvallisesti ja sitä suojellen, sekä myös tärkeän kerrospukeutumisen taidon.

Elokuun loppu ja syyskuu ovat lintujen syysmuuton aikaa. Peippojen syysmuuttoa voi seurata aamupäivisin lokakuun alkuun. Pajulinnut lähtevät yöaikaan ja syyskuussa pitkin päivää poispäin lentävät kyyhkyt, kurjet, petolinnut ja hanhet. Näitä syysmuuttoja voi käydä tarkkailemassa vaikkapa Viikin lintutorneista. Keskeisemmälle Malmin lentokentän ulkoiluraitille lintutorneja ei vielä ole saatu, vaikka niitä kovin on toivottu.  Syysmuuttoja voi toki katsella myös muilta korkeammilta paikoilta luonnosta ja sen ilmiöistä nauttien.

Päätoimittaja Teija Loponen