Tapanilan radanvarsirakentaminen synnyttänyt satamäärin palautteita

tapanilan radan varsi
Tapanilan radanvarteen sopii kyllä kerrostaloja, mutta ei 7-kerroksisia. Myöskään nykyisiä vanhoja tehdasrakennuksia ei pitäisi purkaa, vaan kunnostaa todetaan kaavamuistutuksissa. Kuva Teija Loponen

Tapanilan asemanseudun eteläosan asemakaavan muutosehdotus on herättänyt tapanilalaisissa valtavasti tunteita. Rakentamisen tarve ymmärretään, mutta ei sen mittakaavaa.

Tapanilalaiset jättivät määräaikaan mennessä kaupungille ennätysmäärän kannanottoja kaavamuutossuunnitelmaan.

Niissä todettiin, että seitsemänkerroksiset talot eivät Tapanilaan sovi ja lisäksi Viertolantien varressa talojen ei pitäisi olla juuri kahta kerrosta korkeampia. Rakentamisen ohella kiinnitettiin huomiota vanhan säilyttämiseen, jäljellä olevat vanhat teollisuusrakennukset tulisi säilyttää ja kunnostaa.

-Toivon kaupungin päättäjien vakavasti tutkivan ja ottavan huomioon kyläläisten lukuisat muistutukset, jotka varsin yksiäänisesti pitävät rakentamisen mittakaavaa liian suurena historiallisesti merkittävälle pientaloalueelle, toteaa Tapanila-Seuran puheenjohtaja Vesa Kinnunen. 

-Nyt käsiteltävänä oleva Tapanilan asemanseudun eteläosan asemakaavan muutosehdotus ei ota kirjeessämme esitettyjä näkökohtia riittävästi huomioon. Siksi ehdotus pitäisi palauttaa valmisteluun, muutettavaksi vastaamaan paremmin asukkaiden näkemystä. Kuntavaaleissa valittavat valtuutetut päättävät, miten rakennetaan. Äänestämällä voi vaikuttaa, muistuttaa Kinnunen. 

Viertolantien ja Kuulijantien- sekä kujan varren asukkaat ovat tehneet yhteisen muistutuksen kaupungille.

He vaativat asemakaavaehdotuksen palauttamista uudelleen valmisteluun, jossa varmistettaisiin rakennettavan alueen parempi sovittaminen rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan pientaloalueen mittakaavaan ja henkeen sekä varmistettaisiin alueen asukkaiden viihtyvyys rakennusmassoja keventämällä ja suunnittelua väljentämällä.

Muistutuksessa todetaan, että Tapanilassa on yhä jäljellä paljon 1900-luvun alussa perustetun työläisten puistokaupungin henkeä. Vanhimmat puurakennukset ovat 1910-luvulta, vanhat puutalot sekä osittain hyvinkin onnistunut täydennysrakentaminen antavat oman leimansa alueelle.

-Viihtyisä ja arvostettu vanha Tapanila muodostaa ainutlaatuisen ehjän ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kaupunginosan. Tätä ainutlaatuista miljöötä on syytä kunnioittaa, ja luoda sellaisia ratkaisuja, jotka sopivat yhteen arvostetun historiallisen ympäristön kanssa.

Jopa 7-kerroksiset asuinrakennukset ja kadun varressa 4-kerroksiset talot ovat liian rajuja massaltaan kadun toisen puolen pientaloja vasten, muistutuksessa todetaan.

Paras ratkaisu nykyisten mosalaisten mielestä Viertolantien varteen olisivat kaksikerroksiset rivi-tai omakotitalot, tai rakennetun ympäristön kanssa yhteen sopivat kaupunkivillat. Korkeampaa rakennusmassaa voisi sijaita tontin radanpuoleisella reunalla, jossa se samalla olisi osa rataan rajautuvasta meluvallista.

Rakennusmassan kevennyksellä pystyttäisiin uuden alueen asukkaille varmistamaan valoisat, vehreät piha-ja leikkialueet, jotka lisäisivät viihtyisyyttä ja parantaisivat lasten turvallisuutta.

Tapanila-Seuran aikaisemmissa lausunnoissa esiin tuoma ajatus tehtaan piha-alueelle tulevasta puistoaukeamasta tai torista halutaan nostaa uudelleen esiin.

-Samoin voitaisiin elvyttää alueen eteläosassa aluetta, jossa aikoinaan sijaitsi legendaarinen Mosabackan lava. Tapanilan historia puistokaupunkina tulisi olla osa uudisrakentamisen perusteema.

Radanvarteen toivotaan puurakenteista aluetta, joka vahvistaisi kestävän kehittämisen periaatteita ja vähentäisi ympäristöä kuormittavaa betonirakentamista.

Oman kantansa on ilmaissut myös taiteilijayhdistys Tapaus, jonka vuokratilat jäisivät puristuksiin 7- ja 5 -kerroksisten kerrostalojen väliin. Se heikentäisi oleellisesti ateljeetilojen luonnonvalon määrää.

Taiteilijoilla on käytössään 22 työhuonetta ja lisäksi yhteinen galleriatila.

-Tapanilaan on mainiot kulkuyhteydet eri puolilta ja vastaavaa taiteilijayhteisölle sopivaa tilaa on Helsingistä lähes mahdoton löytää, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Riitta Halttunen-Sommerdahl.

Teija Loponen

Viertolantien ja radan väli on tämän hetkisen suunnitelman mukaan tulossa täyteen korkeita kerrostaloja.
Edellinen artikkeliAsahin taikaa
Seuraava artikkeliAnnan keittiö veden äärellä