Ehdokkaat esittäytyvät 26.5.

 1. Mihin asioihin haluaisit vaikuttaa valtuutettuna?
 2. Miksi juuri sinut kannattaisi valita valtuustoon?
 3. Kantasi Malmin lentokenttään?

Terhi Peltokorpi,
Suomen Keskusta,
Suutarila

 1. Haluan, että kaikkia kaupunginosia kehitetään yhdenvertaisesti. Tuon päätöksentekoon koillishelsinkiläisiä näkökulmia. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on vahvistettava ennaltaehkäisevää toimintaa. Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä ja hoitoa on parannettava. Omaishoidon kehittämistä on jatkettava omaishoitajien ja -hoidettavien tarpeita kuunnellen. Kotihoidon tuen Helsinki-lisä on palautettava ja taattava lapsille päiväkotipaikka läheltä kotia. Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen riittävät resurssit on varmistettava, jotta ryhmäkokoja ei jouduta kasvattamaan ja opetusvälineet ovat ajanmukaisia.
 2. Minut tunnetaan asioihin perehtyvänä, yhteistyökykyisenä, ratkaisuhakuisena ja aikaansaavana valtuutettuna. Lupaan toimia myös jatkossa näin. Kuuntelen asukkaita ja edistän osaltani asukkaiden ja koillishelsinkiläisten valtuutettujen hyvää yhteistyötä alueemme parhaaksi.
 3. Olen puolustanut Malmin lentokentän säilyttämistä ja äänestänyt sen puolesta jokaisessa äänestyksessä. Ideoin kaupunginvaltuutettujen avoimen kirjeen pormestarille ja virkamiehille Malmin puolesta ja keräsin siihen mukaan muita valtuutettuja. Puolustan Malmia myös jatkossa.

Riitta Korhonen
Keskusta
Viikki

 1. Haluan vaikuttaa siihen, että asukkaat saavat enemmän vaikutusmahdollisuuksia asuinalueemme asioihin.  ”Kerro kantasi” –kyselyllä on oltava todellista vaikutusta; asukkaat ovat oman alueensa asiantuntijoita. Terveyspalvelujen ja vanhustenhoidon on toimittava. Lähiluontoa on suojeltava ja kansallinen kaupunkipuisto on vihdoinkin perustettava Helsinkiin!
 2. Olen koulutukseltani geologi ja kantaaottava yhdistysvaikuttaja. Kokemusta asukkaiden asioiden hoidosta on kaupunginosayhdistysten puheenjohtajuudesta ensin Toukola-Vanhakaupunki -yhdistyksessä ja nyt Viikki-Seurassa. Asukkaiden kanssa otamme kantaa asuinalueen ongelmiin ja kaupungin suunnitelmiin. Olen Malmin lentokenttäyhdistyksen jäsen.
 3. Malmin lentokenttä on säilytettävä! Se on kansallisesti ja kansainvälisesti erittäin arvokas kohde. Sähkölentokoneet tarvitsevat kentän kaupungin läheisyydessä kuten myös helikopterit. Malmin luontoarvoja, harvinaisia perhoslajeja ja kasveja ei ole huomioitu suunnittelussa. Lisäksi sulfidisavipitoinen suopohjainen maaperä aiheuttaa ongelmia rakentamiselle ja nostaa kustannuksia. Kenttäalueelle mahtuisi myös asuntoja rinnakkain lentokentän kanssa.  

Hanna Kivimäki
SDP
Malmi

 1. Mielenterveyspalveluihin, alueelliseen yhdenvertaisuuteen ja turvallisuuteen. Jokaisella tulee olla pääsy mielenterveyspalveluihin, kaupunkia täytyy kehittää myös ratikka-alueen ulkopuolella ja jokaisen täytyy tuntea olonsa turvalliseksi kaupungissa, myös öisin.
 2. Lupaan kuunnella ja tehdä arvojeni mukaista politiikkaa: yhdenvertaisesti, solidaarisesti ja feministisesti. Olen asunut Oulunkylässä, Malmilla ja nyt Tapulissa, joten tunnen sekä Pohjois- että Koillis-Helsingin kolkat kaikkine ihanuuksineen!
 3. Pidän Malmin lentokenttäalueen rakentamissuunnitelmaa hyvänä. Rakentamisessa täytyy huomioida Longinojan tulevaisuus ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Lentokenttä palvelee vain pientä osaa kaupunkilaisista, uudet suunnitelmat tuovat Malmille elinvoimaa ja viihtyvyyttä.

Eeva Rajamäki
Keskusta (sit.)
Puistola

 1. Vaaliteemani ovat yksinyrittäjien asema palvelualoilla, Helsinki-vihreä ja vehreä pääkaupunki ja yksinäisten ikäihmisten auttaminen.  Haluan saada meidän yksinyrittäjien äänen ja mielipiteen kuuluviin Helsingin kaupungin yrittäjyyttä koskevissa suunnitelmissa ja päätöksenteossa. Helsingissä tulee säilyttää mahdollisuus lähiluonnossa virkistymiseen ja oman hyvinvoinnin edistämiseen. Metsät ja puistot kuuluvat myös kaupunkiin. Yksinäisten ikäihmisten tukeminen on tärkeää. Tarvitsemme toisiamme. Hoivapalvelujen tuottamiseen pitää panostaa enemmän, koska vanhusten määrä kasvaa.
 2. Haluan olla palvelualalla itsensä työllistävien yrittäjien äänitorvi. Olen huomannut oman yrittäjyyteni aikana, että useasti menemme oma polkuamme ja jäämme yksin meitä koskevissa asioissa. Sydäntä lähellä on myös luonto ja sen merkitys omaan asuinalueeseen, olen sen puolesta puhuja. Kunnan puolesta palkattua työvoimaa auttamaan kotona asuvien ikääntyvien ikäihmisten avuksi.                                                                                                                                     
 3. Ehdottomasti säilytettävä. Kulttuurihistoriallinen merkitys.

Tiina Sandberg
Asukkaiden Helsinki
Puistola

 1. Helsinki teki vuonna 2020 ylijäämää koronasta huolimatta 500 miljoonaa. Näin on tapahtunut aikaisempinakin vuosina ja nämä ylijäämät on talletettu kaupungin pankkitileille. Ylijäämä ei kuitenkaan ole syntynyt tyhjästä. Se on kerätty esimerkiksi alibudjetoimalla, supistamalla palveluita ja leikkaamalla työntekijöiltä. Tätä ei voi hyväksyä.
 2. Haluan päästä vaikuttamaan siihen, että yhteiset rahamme käytetään yhteiseksi hyväksi. Aivan ensimmäiseksi on alettava käyttää näitä 500 miljoonaa asukkaiden palveluiden parantamiseen ja esimerkiksi asumisen hinnana alentamiseen. Helsingillä on varaa parempaan ja kaupungin tulee kuntalainkin mukaan käyttää rahansa kuntalaisiin, ei pyrkiä keräämään liikevoittoa. Haluan pitää huolta, että kuntalakia noudatetaan tältä osin myös Helsingissä.
 3. Lentokenttää ei tule rakentaa. Syvä suo vaatii erittäin kallista paaluttamista, joten edullisia asuntoja ei ole luvassa. Alueen luontoarvot ovat suuret ja esimerkiksi alueen kiertävä ulkoilureitti on yksi Helsingin suosituimmista. Näitä ei tule vaarantaa. Alue sopii hyvin pienkoneille. Annetaan niiden pysyä siellä.

Hanna Varis
SDP
Pihlajisto-Viikinmäki

 1. Haluan ensisijaisesti vaikuttaa asioihin, jotka vaikuttavat oman asuinalueeni ja viitekehykseni ihmisiin. Helsingin kuntapolitiikassa minulle on tärkeintä inhimillisen hyvinvoinnin lisääminen. Lasten ja nuorten palveluista ei tule säästää, koska heidän hyvinvoinnillaan on vaikutusta meidänkin tulevaisuuteemme. Kaupunginosien kehittäminen on tärkeää, jotta meille ei muodostu ongelmalähiöitä ja jotta asukkaat viihtyvät omilla asuinalueillaan. 
 2. Otan rohkeasti kantaa asioihin, enkä pelkää avata suutani silloin, kun siihen on tarvetta. Seuraan aktiivisesti Helsingin politiikkaa ja tunnen päätöksentekoprosessit. Koillisen edustajana pystyn vaikuttamaan alueen kehittämiseen asukkaiden lähtökohdista. 
 3. Malmin lentokentän kaavoitusprosessissa on huomioitava alueen luonnon monimuotoisuus. Tulevan asuinalueen on oltava helposti saavutettava, monimuotoinen, viihtyisä ja luonnonläheinen. Ilmailutoiminnan osalta toivon, että kaupunki toimii aktiivisesti sopivien tilojen järjestämiseksi ilmailuharrastajille.

Timo Tossavainen
Kokoomus
Siltamäki-Suutarila

 1. Kaupunkia on kehitettävä tasapuolisesti, huomioiden lähiöt ja kaupunginosien erityispiirteet. Ostarit kaipaavat uudistamista alueidensa sydäminä. Liikenneyhteydet toimiviksi koko pääkaupunkiseudulla ja suorat bussiyhteydet Helsingin keskustaan säilytettävä. Henkilöautoilua ei pidä vaikeuttaa. Lähikirjastot pidettävä elinvoimaisina sekä päiväkoti- ja kouluverkosto kattavana. Homekoulut ja päiväkodit kuntoon. Asumisen kustannukset siedettäviksi, koti Helsingissä ei saa olla liian kallis. Esteettömyyttä on edistettävä. Ikäihmiset ansaitsevat kunnon palvelut, kotihoidon lisäksi hoitopaikkoja. Yritystoiminnan edellytyksiä on parannettava, jotta syntyy työpaikkoja ja hyvinvointia. Kuntaveroa ei pidä korottaa ja kaupungintaloudessa pidettävä tiukkaa kulukuria.
 2. Kannattaa laittaa minut valtuustoon Koillis-Helsingin asioita ajamaan, koska olen vaikuttajaksi valmiiksi verkostoinut, yhteistyökykyinen sekä sanavalmis esittämään ja ajamaan alueemme asioita päätöksiksi.
 3. Yhden kiitotien kenttänä jatkaminen olisi ollut paras ratkaisu. Silloin lentotoiminta olisi voinut jatkua Malmilla ja isot alueet olisi silti voitu hyödyntää asuntorakentamiseen.
Edellinen artikkeliViisi ryhdin yleisintä virheasentoa
Seuraava artikkeliFranzenin torppa ja Unikkotien taidetalo myyntiin