Filpuksenpuiston suunnitelmat esillä: Kahluuallas säilyy – pyöräbaanalle varaus

LP-Filpus
Leikkipuisto Filpuksen rakennus sekä päiväkoti joutuivat purkuun ja tilalle nousee yhteinen isompi rakennus. Kuva Teija Loponen

Seikkailuhenkinen luontoteema Filpuksen leikkipuistoon ja keittiöpuutarha, kuntoilupaikka sekä skeittialue Longinojanpuistoon. Nämä kaikki sisältyvät baanavarauksen ohella nyt esittelyssä olevaan suunnitelmaan.

Ala-Malmilla sijaisevan Filpuksenpuiston puistosuunnitelma esittelee Filpuksenpuiston ja leikkipuisto Filpuksen peruskorjausta sekä Longinojanpuiston pohjoisosan toimintojen uudelleenjärjestelyjä.

Filpuksenpuistossa sijaitseva vanha leikkipuistorakennus on purettu ja leikkipuiston sisätilat siirtyvät puistoon rajautuvalle idänpuoleiselle tontille rakennettavaan uuteen yhdistettyyn leikkipuisto-ja päiväkotirakennukseen. Samalla päiväkodin piha laajenee hieman puiston puolelle. Muutoksen myötä leikkipuiston toimintoja jäsennellään uudelleen.

Alueen eteläpuolella sijaitsevaan Longinojanpuistoon on myös suunniteltu uusia toiminta-alueita, kuten keittiöpuutarha, kuntoilupaikka ja skeittialue, joihin leikkipuisto Filpuksen palvelut liittyvät.

Muodoltaan ja tilajaoltaan pitkänomaista leikkipuisto Filpusta rajaavat kumpuilevat maastonmuodot sekä paikoin rehevä kasvillisuus, kuten terijoensalavaryhmät.

Puiston pohjois-ja länsiosan avoimia nurmialueita rajaavat pensasistutukset sekä puuryhmät ja -rivistöt. Puiston halki kulkee pohjois–eteläsuunnassa keskeinen käytäväyhteys Vilppulantieltä Longinojanpuistoon ja Longinojan uoman ylitse etelään.

Työn alla olevan puistosuunnitelman tavoitteena on luoda leikkipuisto Filpuksesta ja Filpuksenpuistosta viihtyisä ja tilallisesti ehyt kokonaisuus. Leikkipuiston suunnittelussa huomioidaan erityisesti alueen turvallisuus, kulutuskestävyys ja eri-ikäiset lapset ja nuoret.

Uuden päiväkoti-ja leikkipuistorakennuksensuunnittelun yhteydessä leikkipuistoon on tulossa uusi varastorakennus. Se on huomioitu puistosuunnitelmassa tilavarauksena, mutta sen rakentaminen etenee erillisenä hankkeena.

Suunnittelussa on huomioitu tilavarauksena myös Filpuksenpuiston läpi mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettava baanayhteys.

Leikkipuistoa ollaan peruskorjaamassa omaleimaiseksi ja monipuoliseksi leikkipaikaksi, jonka maisemallisena perusajatuksena on seikkailuhenkinen luontoteema.

Suurin osa nykyisistä kalusteista, varusteista ja leikkivälineistä poistetaan ja korvataan uusilla. Betoninen kahluuallas säilytetään ja kunnostetaan. Pohjoisosaan rakennetaan uusi peliareena heittokoreineen. Alueen vehreä yleisilme säilytetään ja poistettavaa kasvillisuutta korvataan uusilla pensas-ja puuistutuksilla, kuten kukkivilla pien- ja hedelmäpuilla.

Uudet leikkivälineet koostuvat muun muassa erilaisista kiipeilytelineistä, keinuista, karusellistä, jousikeinuista, tasapainoilunapeista sekä suuresta hiekkalaatikosta. Näissä suositaan pääosin puisia ja alueen teemaan sopivia luontohenkisiä välineitä.

Pienimmille lapsille osoitetut välineet on keskitetty puiston keskiosaan kahluualtaan edustalle. Suunnitelmaan sisältyvät myös uudet penkit ja pöytäryhmät sekä pyörätelineet.

Kaupungin verkkosivuilta löytyvästä suunnitelmasta saa kertoa mielipiteensä suunnittelijoille tai kaupungin kirjaamoon 24.5. mennessä.

Teija Loponen

Suunnitelma kertoo, miten uudet toiminnot puistoalueille sijoittuvat.
Edellinen artikkeliRakentamishankkeita kaikissa kaupunginosissa
Seuraava artikkeliKaupunkipyörät saapuivat