Suutarilassa keskustellaan tiloista ja palveluista

Siltamäki-Suutarila -alueella asukkaita kiinnostavat koulujen ja päiväkotien tulevaisuuden lisäksi ostoskeskuksen kehittäminen ja ikäihmisten palvelut. Kuva Teija Loponen

Siltamäki-Suutarilassa järjestetään ensi tiistaina verkkotilaisuus, jossa keskustellaan alueen palveluista, ja etenkin koulujen, päiväkotien ja muiden kaupungin palvelutilojen suunnittelusta.

Asukkaat ovat saaneet etukäteen ottaa kantaa palveluiden uudelleen järjestämiseen sekä esittää toiveita aiheista, joista 30.3. pidettävässä tilaisuudessa keskusteltaisiin.

Ehdotuksia on reilusti. Keskustelua toivotaan muun muassa seuraavista aiheista: Siltamäen ostoskeskuksen uudistaminen, alueen rakennusten kunto ja korjaustarpeet, uimahallin tulevaisuus, liikuntapuiston kehittäminen, asukastila/-talo Siltamäkeen, kirjasto- ja nuorisotalopalveluiden säilyminen keskeisellä paikalla, linja-autolinjaston järkevöittäminen ja miten voisi kehittää alueen ikääntyvän väestön palveluita tulevina vuosina.

Useissa vastauksissa toivotaan koulujen säilyttämistä pieninä yksikköinä, lähellä lapsia ja perheitä. Siltamäen päiväkodin uudelleen rakentamisesta leikkipuisto Jalopeuran tai Siltamäen ala-asteen läheisyyteen toivottaisiin, samoin toivotaan leikkipuistojen säilyttämisestä nykyisillä sijainneillaan ja Leikkipuisto Linnunradan eläintilojen palauttamista. Myös ruotsinkielinen päiväkoti on toiveena.

Suutarilan ala-asteen vanhempainyhdistys on koonnut oman esityksensä iltaan. Siinä esitetään, että yhtenäistä koulupolkua tavoiteltaessa huomioitaisiin alueella jo toteutuva selkeä ja läpinäkyvä koulupolku. Kolmesta alakoulurakennuksesta siirrytään kaikille yhteiseen yläkouluun.

– Yhtenäisen koulupolun varmistamiseksi tulisi päivähoito- ja esiopetusratkaisuja selkiyttää. Siltamäen ala-asteen yhteyteen tai ylipäänsä Siltamäkeen tulisi rakentaa uudet päivähoito- ja esiopetustilat, jotka sieltä puuttuvat. Ratkaisu tukisi yhtenäisemmän koulupolun saavuttamista. Lisäksi palveluverkkouudistuksen suunnittelussa tulisi uudelleen arvioida alueen asukasennuste tuleville vuosikymmenille ja ottaa huomioon tehokkuusluvun nostot ja muut jo suunnitteilla olevat asuntorakentamista lisäävät ja tehostavat kaavamuutokset alueella sekä alueen asukaskannassa tulevina vuosikymmeninä tapahtuvat muutokset.

Lisäksi vanhempainyhdistys toivoo, että alueella säilytetään pienet, alle 600 oppilaan kouluyksiköt. Esitettyjen arvioiden mukaisesti kahden yhtenäiskoulun oppilasmäärät olisivat tulevaisuudessa yhteensä 1400 oppilasta, n. 700 oppilasta per koulu. Arvioiden pettäessä oppilasmäärät voisivat nousta tästäkin suuremmiksi. Suurien yhtenäiskoulujen yhteyteen olisi myös tavoitteena liittää 200 lapsen päiväkodit, jolloin kyseessä olisivat lähes 1000 lapsen yksiköt.

-Alueemme lapsimäärät ja todellinen asukasennuste huomioituna on selvää, että kahden yhtenäiskoulun lisäksi tarvitsemme jatkossakin kolmannen alakoulun, josta voidaan tarvittaessa seuraavien vuosikymmenien aikana rakentaa alueelle kolmas yhtenäiskoulu, viestissä todetaan.
Vanhempainyhdistys listaa myös, että päivähoitoyksiköt tulisi säilyttää alle 150 lapsen yksikköinä, jotka voivat toimia yhdistetyllä hallinnolla.

Teija Loponen

Kerrokantasi.hel.fi sivulta löytyy linkki, josta pääsee 30.3. klo 17-19 pidettävään keskustelutilaisuuteen.

Edellinen artikkeliLonginojan taimenia seurataan
Seuraava artikkeliPoliitikot äänessä hiljaisella viikolla