Ympäristöministeriö hylkäsi Museoviraston ja MLY:n valitukset

Malmin lentoasema-alue
Malmin lentoaseman ystävät ry esitti, että vuonna 1936 valmistunut Malmin lentoasema-alue suojeltaisiin rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla. Kuva Teija Loponen

Ympäristöministeriö on hylännyt Museoviraston sekä Malmin lentoaseman ystävät ry:n tekemät valitukset, jotka koskivat Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöstä Malmin lentoaseman alueen suojelusta.

Valitukset hylättiin, koska ministeriö katsoo, ettei ELY-keskuksen päätös ole lainvastainen. Lentoaseman terminaalirakennus ja hangaari on suojeltu asemakaavalla.

Malmin lentoaseman ystävät ry esitti, että vuonna 1936 valmistunut Malmin lentoasema-alue suojeltaisiin rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla. Uudenmaan ELY-keskus hylkäsi esityksen 26.6.2019. Museovirasto ja Malmin lentoaseman ystävät ry valittivat ELY-keskuksen päätöksestä ympäristöministeriöön.

Nyt annetussa päätöksessä todetaan, että asemakaava-alueella rakennussuojelu toteutetaan pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asemakaavoituksen keinoin ja tietyin edellytyksin rakennusperintölain mukaan. ELY-keskus on päättänyt, että valtakunnallisesti merkittävän Malmin lentoaseman kulttuuriympäristön arvot voidaan turvata asemakaavoituksen keinoin. ELY-keskus ei toiminut lainvastaisesti, kun se tulkitsi asemakaavoituksen olevan ensisijainen menettely suojelukysymyksessä, vaikka siinä olisi voinut soveltaa myös rakennusperintölakia.

Ympäristöministeriön päätös ei ole lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.

Malmin lentoaseman ystävät ry valmistelee muutoksenhakua heti, kun koko päätös on saatettu virallisesti yhdistyksen tietoon.

MLY:n puheenjohtaja Timo Hyvösen mukaan julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan ympäristöministeriön päätös on laajalti perusteltu ja siksi siihen perehdytään tarkkaan.

-Asia tulee todennäköisesti etenemään korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliKevättä kohden
Seuraava artikkeliKoillis-Helsingin yksiöissä vuokrat helposti yli 600 euroa