Malmin keskustan tulevaisuudesta kerätään mielipiteitä

Kaupparaitti
Malmin keskustaa, Kaupparaitin näkymä nyt. Kuva Teija Loponen

Malmin keskustan suunnitteluperiaatteiden luonnos aukeni maanantaina kommentoitavaksi. Millaiseksi Malmin keskusta pitäisi suunnitella, paljonko täydennysrakentaa ja minkä verran jättää vihreää?

Nyt esillä olevat suunnitteluperiaatteet muodostavat suuntaviivat Malmin keskustan kehittämiselle Koillis-Helsingin aluekeskuksena. Kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa täydennysrakentaminen, palvelut, työpaikat, liikkuminen ja virkistys- ja viheralueet.

Nyt kommentoitaviksi avattuihin Malmin keskustan suunnitteluperiaatteisiin on tiivistetty Helsingin yleiskaavan 2016, Malmin keskustavision sekä muiden Malmin kehittymistä ohjaavien strategioiden, suunnitelmien ja selvitysten havainnot ja tavoitteet.

Visiossa tärkeimmäksi uudistuskohteeksi tunnistettiin Malmin aseman ympäristö ja sen vetovoimaisuuden parantaminen. Asukkaat ovat toivoneet useissa yhteyksissä aseman seudusta huomattavasti viihtyisämpää paikkaa, jossa myös tuntuisi turvallisemmalta liikkua.

Malmia on tarkoitus kehittää toiminnoiltaan monipuolisena ja eloisana keskuksena, joka toimisi koko Koillis-Helsingin sydämenä. Malmin uudistuvan keskusta-alueen ytimenä on Sydän-Malmi, joka yhdistää Ylä- ja Ala-Malmit toisiinsa.

Sydän-Malmi jakautuu pienempiin osa-alueisiin, joiden rakentamisessa huomioidaan aseman läheisyys ja keskustan vaiheittainen kehittyminen. Sydän-Malmia ympäröivät nykytilanteen mukaisesti kerrostalovaltaiset keskustakorttelit.

Liikkumisessa keskeistä on Malmin keskustan kytkeminen laajempaan raideverkostoon uuden pikaraitiotien avulla. Alueelle tuodaan myös Malmin ensimmäinen pyöräkatu.

Sydän-Malmia kehitetään kävelyvaltaisena sekä kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla kehitettävinä alueina, joilla kulkevia tonttikatuja rauhoitetaan mahdollisuuksien mukaan piha- tai hidaskaduiksi.

Julkisen ulkotilan aukioita ja puistoja on tarkoitus kehittää monipuolisina ja vehreinä. Malmin keskustan nykyiset aukiot ja puistot säilyvät, mutta niitä kehitetään tiivistyvää keskustaa entistä monipuolisemmin palveleviksi. Ylä- ja Ala-Malmin tärkeiden viheralueiden välistä virkistysyhteyttä vahvistetaan.

Julkisia palveluja kehitetään tukemaan uudistuvaa keskustaa. Kehittämisessä on tavoitteena huomioida myös Malmin keskustan rikas kulttuuriperintö. Asumisen osalta varmistetaan kohtuuhintaisuus keskeisillä alueilla.

Suunnitelmista voi kertoa mielipiteensä kaupungin verkkosivuilla Kerro kantasi -palvelussa, maanantaina 15.3. auennut kysely on auki 12.4.saakka. Halukkaat voivat osallistua myös verkossa järjestettävään keskustelutilaisuuteen torstaina 25.3.

Teija Loponen

Malmin keskustaa, Kaupparaitti kaupungin suunnitelmakuvissa. Voima Graphics
Edellinen artikkeliKoillis-Helsingin yksiöissä vuokrat helposti yli 600 euroa
Seuraava artikkeliElina Sauri omien laulujensa tiellä