Pekanraitille tulee melumurskaamo

Vilppula
Pekanraitille pystytettävää pölyntorjuntajärjestelmää on käytettävä aina entisen päiväkodin rakenteiden murskausta tehtäessä. Jos järjestelmän käyttö estyy esimerkiksi sään tai jonkin vian takia, on murskaus keskeytettävä saman tien.

Malmin uimahallin naapurista tullaan hävittämään päiväkoti Vilppulan entinen kiinteistö kevään aikana. Pekanraitti 8:ssa olevan rakennuksen purkamisesta tulee niin kova meteli, että siitä on pitänyt tehdä meluilmoitus Helsingin kaupungille. Lähikiinteistöille pitäisi myös tulla melusta kertova tiedote.

Purku-urakasta vastaa Delete Demolition Oy. Yhtiö on ilmoittanut Helsingin kaupungille, että meluava työ tapahtuu kolmena kuukautena maaliskuun alusta toukokuun loppuun.

Metakkaa syntyy purettavan kohteen betonin ja tiilen murskauksesta. Jotta melun vaikutuspiirissä asuville ihmisille jää aikaa lepoon, saa murskausta tehdä vain maanantaista perjantaihin kello 8 ja 18 välillä. Yleisinä juhlapäivinä melutyö on kielletty.

Työmaalle perustetaan tiiviin suojarakennelman sisään murskaamo, jonka kuljettimien ja seulojen päällä pitää olla pölyn leviämistä estävä kate ja kastelujärjestelmä. Mikäli pölyntorjunta veden avulla estyy esimerkiksi pakkasen vuoksi, tulee pölyinen ilma suodattaa pölynerottimien avulla. Pölynerottimia ei saa tyhjentää murskeen joukkoon.
Murskaamon syöttösuppilo ja kuljettimen purkukohdat voivat olla suojarakennelman ulkopuolella.

Purkukasoja on myös kasteltava ja katualueille ei saa jäädä purkujätettä. Työmaavedet on esikäsiteltävä, eikä vesiä saa johtaa yleiseen jätevesiviemäriin, ellei asiasta sovita Helsingin seudun ympäristöpalvelujen kanssa.

Purkufirma tulee jakamaan purkutyötä koskevan tiedotteen vähintään viikkoa ennen työn aloittamista kaikkiin vähintään 100 metrin säteellä työkohteesta oleviin rakennuksiin. Alle kymmenen metrin päässä työmaa-alueen rajasta sijaitseviin kiinteistöihin tiedote on jaettava huoneistokohtaisesti, muihin riittää porraskohtaisesti.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliJäälinnat yhdistävät asukkaita
Seuraava artikkeliPuistolan poika Espan penkkareissa