Lentoasemanpuisto kiinnosti 34:ää suunnittelijaa

Malmi Meadow Park
Malmi Meadow Park-suunnitelmassa voitaisiin lentotoimintaa jopa säilyttää. Havainnekuva

Viime toukokuussa käynnistettiin kansainvälinen avoin ideakilpailu, jotta Lentoasemanpuiston suunnitteluun löytyisi innostavia ideoita. Yhteensä 34 tiimiä teki ehdotuksensa puiston tulevaisuudesta. Puiston on tarkoitus valmistua 15 vuoden kuluttua.

Suunnitelmat olivat verkossa esillä kommentoitavina loppiaiseen saakka. Kommentteja kertyi noin 360 kappaletta. Niiden joukossa oli muutama huomautus siitä, että kun suunnitelmat esitellään englanniksi, eivät läheskään kaikki ymmärrä niiden sisältöä. Vain varsin lyhyt kuvaus oli kaikista tehty myös suomeksi.

Osa suunnitelmista ei saanut yhtään kommenttia osakseen.

Eniten kommentteja keräsi A Tapestry for Malmi Airport , sen alle kirjoitettiin 16 mielipidettä. Ehdotusta pidettiin epärealistisen oloisena ja sekavana, mutta suunnitelman vesielementtejä upeina.

Active Runway keräsi 10 kommenttia. Suunnitelmassa lentokentän kiitotie on muuttunut aktiiviseksi puistokentäksi. Kiitotien ruohokentät, niityt, metsät, urheilukentät ja leikkipaikat yhdistävät olemassa olevat ja uudet asuinalueet toisiinsa. Suunnitelman nimi kuvaa toimivaa kiitotietä ja sellaisena moni kommentoija haluaisi alueen nähdä, yhä toimivana kiitotienä.

Yhdeksän kommenttia keräsi useampi suunnitelma.

Blue Ribbon -ehdotuksessa vesialtaiden järkevyys ja turvallisuus epäilytti useampaan vastaajaa, mutta suunnitelman ekologisuutta kiiteltiin.

Malmi Meadow Park -suunnitelma keräsi eniten kiitosta mahdollisuudesta jopa säilyttää lentotoimintaa, jos niin kaupungin taholta päätettäisiin haluta. Ehdotus sisälsi laajat julkiset tilat kaupunkilaisille, siihen sisältyivät myös arvokkaat suojellut ja parannetut ympäristömaisemat luonnon monimuotoisuuksineen.

Lemmikki park muutti eniten pinnanmuotoja, sillä siihen oli sisällytetty kumpuja ja kukkuloita. Tässäkin versiossa puistossa oli vettä, luontoa ja tilaa. Suunnitelma keräsi eniten positiivisia kommentteja.

Alula -suunnitelman sydämenä toimii avoin puro, joka on yhteydessä Longinojaan. Puiston ytimessä sijaitsevat suuret niityt vahvistavat luonnon monimuotoisuutta ja mahdollistavat ilmastonmuutokseen sopeutuvan luonnollisen vesivarojen hoitojärjestelmän synnyn.

Kommenteissa kiiteltiin, että suunnitelmassa on paljon avointa tilaa, mutta pohdittiin samalla, tarkoittaako se myöhemmin toteutettavaa täydennysrakentamista.

Fly me to the moon keräsi myös myönteistä palautetta. Kommenteissa todettiin, että suunnitelman puisto tarjoaa paljon nähtävää ja koettavaa, rentotumista ja myös menneen toiminnan tuntua.

Veden runsautta ihmeteltiin tässäkin, kun Longinoja on vain puro. Suunnitelmaa pidettiin hyvin pohdittuna ja suunniteltuna.

Kommenteissa todettiin myös, että kuvista ei juurikaan selvinnyt, minne kaikki autot pysäköidään. Tattarisuon ja Heikinlaakson teollisuusalueita sekä Suutarilan Airamin aluetta ehdotettiin siirrettäviksi kauemmas ja ne alueet otettavan asuinrakentamiselle lentokentän ilmailutoiminnan ja luonnon säilyttämiseksi ennallaan.

Sen lisäksi, että suunnitelmia saattoi kommentoida, sai myös kannattaa muiden kommentteja.

Kysely on nyt päättynyt, mutta suunnitelmia havainnekuvineen ja niiden saamia kommentteja voi kaupungin sivuilla edelleen käydä katsomassa.

Teija Loponen

Fly me to the moon tuo ison vesielementin korkeiden talojen rinnalle. Havainnekuva
Edellinen artikkeliMalmin terveysasema viedään Pukinmäkeen
Seuraava artikkeliPäättäjien palsta: Björn Månsson, Terhi Peltokorpi ja Sinikka Vepsä