Siltamäen bussilinjat keskustaan aiotaan lopettaa

Linja 611
Linja 611 kulkee sittenkin jatkossakin. Kuva Janina Issakainen

Siltamäessä on huolestuttu joukkoliikenneyhteyksien romuttamisesta. HSL kaavailee Siltamäki-Suutarilaan, Töyrynummelle, Tapaninvainioon ja Pukinmäkeen kohdistuvia suuria bussimuutoksia osana Tuusulanväylän linjastosuunnitelmaa.

HSL julkaisi nettisivullaan alustavan ehdotuksen, jonka mukaan bussilinjat 611 ja 61T lakkautettaisiin vuonna 2022. Linja 61 muutettaisiin liityntälinjaksi Pukinmäen juna-aseman ja Tapanilan urheilukeskuksen välille. Linja 611B liikennöisi Siltamäen ja Hakaniemen välillä, mutta vain muutaman tunnin ajan arkisin ruuhka-aikaan.

Mikäli ehdotus toteutuu esitetyssä muodossa, erityisesti Siltamäki, Tapaninvainion luoteisosat ja Töyrynummen itäosa kärsisivät.

Siltamäessä muutos olisi rajuin, sillä nykyisin sieltä pääsee keskustaan parhaimmillaan alle 10 minuutin vuorovälein, jatkossa ei siis lainkaan. Ehdotuksen mukaan Siltamäestä pääsee keskustaan ainoastaan Kytöpolku -nimiseltä pysäkiltä, jonka kautta kulkee uusi perustettava runkolinja 610. Kävelymatkat Kytöpolun pysäkille, tai Töyrynummen puolella sijaitsevalle Soinintien pysäkille, voivat nousta suuresta osasta Siltamäkeä lähes kilometriin.

Myös Tapaninvainion luoteisosista kävelymatkat lähimmälle keskustaan vievälle pysäkille pitenevät yli kilometriin.

Alustavan suunnitelman mukaan muun muassa seuraavilta alueilta poistuu vaihdoton joukkoliikenneyhteys Helsingin keskustaan: Kiertotähdentie, Siltamäen ostoskeskus, Peltokyläntie, Pallomäentie, Niemitie, Santerlantie, Ollilantie, Sidetie, Kurranummi ja Tapanilan urheilukeskus.

Keskustaan menijöiden pitää vaihtaa junaan Pukinmäen tai Malmin asemalla, tai uudelle runkolinjalle 610. Se liikennöi Tikkurilan ja Rautatientorin väliä reitillä: Tikkuritie, Kehä III, Suutarilantie, Tapaninvainiontie, Pukinmäenkaari ja edelleen Käskynhaltijantien kautta kohti keskustaa.

Vallilaan, Sörnäisiin, Kallioon ja Hakaniemeen ei pääsisi enää jatkossa suuresta osasta Siltamäkeä ja Tapaninvainion luoteisosia, paitsi arkisin ruuhka-aikana linjalla 611B.

Pukinmäen Eskolantieltä ja Kenttätieltä ei pääsisi enää lainkaan Sörnäisiin ja Hakaniemeen. Linjat 69 ja 70 veisivät jatkossakin keskustaan, Kampin bussiterminaaliin.

HSL:n nettiblogin kommenttikentässä erityisesti linjan 611 lakkautusehdotus on herättänyt vastarintaa. Kommenteissa tähdennetään, että Siltamäessä on aina ollut Kiertotähdentien, Siltakyläntien ja Peltokyläntien kautta liikennöivä keskustalinja. Lisäksi huomautetaan, että Siltamäestä ja Suutarilasta on jo karsittu joukkoliikennettä pari vuotta sitten, kun linjat 70V ja 70T lakkautettiin. 

Joissakin kommenteissa kannatetaan uutta runkolinjaa 610, joka liikennöisi tiheimmillään 10 minuutin välein. Runkolinja nopeuttaisi Suutarilassa Suutarilantien lähiympäristön ja Tapaninvainiossa Tapaninvainiontien ympäristön yhteyksiä keskustaan. Myös Töyrynummen Soinintien pysäkiltä keskustayhteys nopeutuisi.

Mikäli HSL:n hallitus hyväksyy ehdotukset, muutokset astuvat voimaan aikaisintaan vuonna 2022.

Bussilinjaston suunnittelutyön taustalla vaikuttaa HSL:n periaatepäätös, jonka mukaan runkolinjoja ja niihin tukeutuvia liityntälinjoja lisätään Helsingin seudulla. Myös Helsingin kaupunginhallitus kannattaa keskustaan menevien bussilinjojen vähentämistä. HSL:n hallitus on päättänyt lopettaa suoria keskustayhteyksiä muuallakin, viimeksi Kuninkaantammessa.

HSL:n blogin kommenttien mukaan liityntäliikenne lisää matka-aikaa Siltamäen ja keskustan välillä, minkä HSL kiistää. Jokainen voi kuitenkin tehdä omia johtopäätöksiä matkan hankaluudesta seuraavasta esimerkistä: Kun Siltamäen asukas haluaa keskustasta kotiin Peltokyläntielle, on ensin noustava lähijunaan ja ajettava Malmille. Siellä on odotettava linjaa 554 pahimmillaan 20 minuuttia, ja sitten ajetaan seuraavat 10 minuuttia Peltokyläntielle. Yhtä hankalia vaihtoehtoja ovat Pukinmäen asemalla tai runkolinjalta 610 linjalle 61 vaihtaminen, sillä sekin liikennöi pääsääntöisesti vain 20 minuutin välein.

Jani Jakonen