Eskolankaari muuttuu lisärakentamisen vuoksi

Eskolankaari
Pukinmäessä asemalta Malminkaarelle johtavalle Eskolankaarelle tehdään muutoksia. Kuva Teija Loponen

Pukinmäestä tiistaina hyväksyttävänä ollut katusuunnitelma koskee Eskolankaarta junaradan ja Malminkaaren välillä. Eskolankaaren liikennejärjestelyjä parannetaan, sillä kadun eteläpuolelle rakentuu uusi liikerakennus ja päivittäistavarakauppa.

Eskolankaari on kokoojakatu, joka jatkuu Eskolantienä Säterintiestä luoteeseen. Se liittyy koillispäästään valo-ohjatulla T-liittymällä nykyiseen Malminkaareen.

Ajoradan eteläreunaan rakennetaan 2,5 metriä leveä jalkakäytävä ja 2,5 metriä leveä pyörätie. Suunniteltu ratkaisu on liikenne-ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikennesuunnitelman mukainen. Katusuunnitelmassa osoitetaan toinen kääntyvien kaista Malminkaarelle etelään.

Erotuskaistalle istutetaan vanhojen huonokuntoisten lehtipuiden tilalle uusia lehtipuita. Etelään päin lähtevän kevyen liikenteen raitin ja tontin väliin istutetaan lehtipensaita sekä yksittäisiä rungollisia pensaita. Mahdollisen tulvatilanteen varalta kuivatusta parannetaan lisäämällä hulevesikaivoja. Eskolankaari kuuluu ylläpitoluokkaan II.

Suunnitelmasta ei esitetty kannanottoaikana mielipiteitä tai muistutuksia.

TL