Tilalle on piirretty kerrostaloalue: Laiholan talo ränsistyy tarkoituksella

Laiholan talo
Virkamieskanta on, että aikanaan maatilan päärakennukseksi tehtyyn Laiholan taloon ei liity mitään erityisiä rakennushistoriallisia tai muita arvoja. Puistolassa asiasta ollaan toista mieltä. Nyt talo on ilkivallantekijöiden armoilla. Kuva Pirjo Pihlajamaa

Parin vuoden takaiset Laiholan kiinteistökaupat ja asukkaiden irtisanominen on tehty puhtaasti Malmin lentokenttäalueen rakentamista silmällä pitäen. Maamiehenpolun maat ovat niissä kaavasuunnitelmissa Ukonniityn kerrostaloaluetta.

Puistolassa olevan 88-vuotiaan Laiholan talon kunnostus saati suojelu ei ole millään lailla Helsingin kaupunkiympäristön toimialan intresseissä. Toimialajohtaja Mikko Aho on esitellyt kaupunkiympäristölautakunnalle useita syitä, miksi Maamiehenpolku 32:n kiinteistö on ostettu kaupungille ja talon annetaan rapistua.

Puistolalaisvaltuutettu Sinikka Vepsä on patistellut talousarvioaloitteessaan kaupunkia korjaamaan talon ja vuokraamaan sitä uudelleen asuinkäyttöön. Ahon viraston vastaus on, ettei kaupungin toimialastrategiaan kuulu kunnostaa rakennuksia, joille kaupungilla ei ole käyttöä.

– Helsingin kaupunki on ostanut Maamiehenkujan maa-alueet kaavoittaakseen ne uudelleen osana Malmin lentokentän hanketta ja mahdollistaakseen alueella tehokkaan kerrostalovaltaisen rakentamiseen. Maan hankinnan tarkoitus on myös vähentää kaavaehdotukseen kohdistuvaa valituspainetta, Vepsälle vastataan.

Samassa yhteydessä todetaan myös niin, että ”yleensä kaupunki ostaa kaikki kiinteistöt rasitteista vapaana, koska esim. vuokralaisten suhtautuminen asunnon puutteisiin ja kuntoon saattaa muuttua silloin kun asunnon omistajaksi tulee Helsingin kaupunki”.

Puistola- Seura ry on ehdottanut, että kaupunki tekisi talolle suojelukaavan, mutta kaupunki ei ole vastannut seuralle yhtään mitään.

Siinä missä puistolalaiset näkevät Laiholan talon maisemallisesti edustavana ja kauniina muistona vanhoista maatiloista Maamiehenpolun ja Aurinkomäentien varrella, katsoo kaupunki kohteen olevan huonokuntoinen rakennus, jonka korjaus olisi kallista. Päärakennuksen korjauksiin on laskettu menevän sunnilleen 325 000 euroa ja summa sisältää vasta kuntoarviossa ilmenneet korjaustarpeet. Rakennusta pitäisi tutkia vielä perusteellisemmin, jos sen haluaisi korjata ja talo pitäisi liittää kunnallistekniikkaan.

Kaupunkiympäristön toimiala osti Maamiehenpolun kiinteistön 575 000 eurolla vuonna 2018. Kauppa koski noin 1,6 hehtaarin kokoista aluetta sisältäen sähkö- ja vesiliittymät.

Laiholan talo (1932) on alun alkaen maatilan päärakennus, jonka on tiettävästi suunnitellut Albert Jalovaara. Paikalliset ovat kutsuneet paikkaa ”Taiteilijoiden taloksi” siinä asuneiden vuokralaisten mukaan.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliTaimenia ryhdytään siruttamaan – Longinojassa voidaan hyvin
Seuraava artikkeliKasvoton virasto ei näe Tapanilan lammessa hoidettavaa