Tapulikaupungin kerrostalohanke madaltui

Kämnerintie
Katunäkymä Kämnerintien ja Kämnerinkujan risteyksestä Kuva Taitokaari Konkret

Kämnerintien varteen suunniteltua täydennysrakentamissuunnitelmaa on nyt muokattu tulleiden mielipiteiden perusteella.

Suunnitelmassa korvataan nykyiset kolme 1980-luvun alun välttävässä tai huonossa kunnossa olevaa kaksikerroksista kerrostaloa kahdella 5 – ja 8 -kerroksisella asuinkerrostalolla.

Tekeillä oleva asemakaavan muutos mahdollistaa nykyisiä korkeampien ja esteettömien asuinkerrostalojen täydennysrakentamisen olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien äärelle.

Tontin käytössä on huomioitu viereinen korttelin yhteiskäytössä oleva alue, jota voi käyttää vapaa-aikaan, leikkiin ja oleskeluun.

Suunnittelualueen pinta-ala on 2586 m² ja tontin kokonaiskerrosala 4300 k-m². Tonttitehokkuus on noin e=1,7. Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 2650 k-m, ja asukasmäärän lisäys on noin 75 asukasta.

Rakennusten uusina kerroslukuina on viisi ja kahdeksan. Tulleiden mielipiteiden perusteella rakennusmassoittelua kehitettiin kaupunkikuvan, näkymien ja valoisuusolosuhteiden parantamiseksi. Samalla kerroslukua pienennettiin alkuperäisestä ajatuksesta ja etäisyyttä pohjoispuolen naapuriin kasvatettiin sijoittamalla molemmat rakennukset Kämnerintien varteen kaupunkikuvallisesti laadukkaaksi kokonaisuudeksi.

Autopaikat sijoittuvat pääosin tontille. Alueella on kattava kävely- ja pyöräliikenteen väylien verkosto. Kämnerintiellä on molemminpuoliset jalkakäytävät. Pyöräliikenne sijoittuu ajoradalle. Kämnerintie on vähäliikenteinen asuntokatu, jonka autoliikennemäärä on nykyisin noin 300 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kämnerintien ajorataa levennetään 80 metrin matkalla 0,5 metriä ja pysäköintipaikat sijoitellaan uudelleen, jotta katua voidaan käyttää pelastuslaitoksen nostopaikkana. Kämnerintielle muodostuu yksi uusi tonttiliittymä.

Kämnerintien kasvillisuus joudutaan tontin kohdalla uusimaan muuttuvien katu- sekä pysäköintijärjestelyjen takia. Katupuiden määrä vähenee pysäköintipaikkojen siirtyessä kadun pohjoisreunalta kadun eteläreunalle. Pensasaidan istuttaminen mahdollistetaan katualueen ja rakennusalan väliin.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 23.6.–24.7., jona aikana siitä voi jättää vielä muistutuksen.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliTapanilan aseman kaidekorotukset valmiit
Seuraava artikkeliRadan kylkeen kaksi tornitaloa