Suuntimopuiston rakentaminen jakaa vahvasti mielipiteet

Suuntimopuisto
Suuntimopuistoon rakentaminen ei miellytä kaikkia asukkaita Tapulikaupungissa ja Puistolassa.

Puistolan ja Tapulikaupungin yhdistävään Suuntimopuistoon on nousemassa koulujen ja päiväkotien väistötilarakennus. Puistoon rakentaminen ei kaikkia miellytä, eikä palveluille kaavailtu sijainti muutenkaan.

Kysyimme mielipiteitä sekä molempien kaupunginosien edustajilta, että muutamilta ohikulkijoilta. Osa puistolalaisista ei halua lastensa lähtevän Suuntimopuistoon, etenkään Heikinlaakson puolelta.

Muutamien mielestä kaupunginosien rajalle tulevat palvelut ovat omiaan yhdistämään kahta puolta rataa asuvia ihmisiä. Puistolassa ei kuitenkaan haluttaisi luopua omasta kirjastosta, joka suunnitelmiin myöhemmässä vaiheessa liittyisi.

Puistolassa asuva kaupunginvaltuutettu Sinikka Vepsä (sd) pitää Suuntimopuiston suunnitelmaa hyvänä, koska kaikissa alueen kouluissa on merkittäviä sisäilmaongelmia ja ne on korjattava.

-Etenkin Maatullin ala-asteen ja päiväkoti Mintun lapset ja henkilökunta ovat oireilleet runsaasti useista korjauksista huolimatta. Siksi on tärkeää, että koulu korvataan uudisrakennuksella. Puistolan peruskoulu odottaa myös perusparannusta tai korvaavaa uudisrakennusta, kuten myös Puistolanraitin ala-aste. Tärkeintä on saada alueemme lapsille, nuorille sekä henkilökunnalle terveelliset, turvalliset ja esteettömät tilat, Vepsä toteaa.

-Suunnitelmaa on käsitelty yhdessä asukastilaisuuksissa, joita oli sekä Tapulikaupungissa että Puistolassa. Niissä Suuntimopuistoa pidettiin keskeisenä sijoituspaikkana. Saattoliikenne tulee lisääntymään, mutta liikennejärjestelyjä kehitetään hanke huomioiden turvallisemmiksi, lupaa Vepsä.

Sinikka Vepsä myöntää, että Suuntimopuiston puistoalue tulee valitettavasti pienenemään, mutta sen itäosa jätetään puistoksi.

-Koulun ja päiväkodin piha-alueet näyttävät suunnitelman mukaan viihtyisiltä. Hankkeen myötä Puistolan asemanseutu tulee väistämättä siistiytymään. Ymmärrän, että tämä huolestuttaa tällä hetkellä vanhempia.

Tilaelementtiratkaisu, jota alueelle suunnitellaan, on helposti muunneltavissa moduuliensa ansiosta käyttötarkoituksensa mukaan ja ratkaisussa panostetaan etenkin terveeseen sisäilmaan ja työskentelytiloihin.

-Tutustuin Sophie Mannerheimin kouluun, joka on rakennettu vastaavalla tilaelementtiratkaisulla. Tilat olivat sisäilmaltaan erinomaiset ja erittäin viihtyisät.

Puistola-seura on osallistunut alueen kouluja koskevaan keskusteluun ja suunnitteluun yhdessä alueen asukkaiden kanssa.

-Seuran tarkoituksena on työskennellä alueen sivistyksellisten ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi alueellisen omaleimaisuuden pohjalta, sekä vaikuttaa aluetta koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, taustoittaa Puistola-Seura ry:n puheenjohtaja Kari Koponen.

Hän toteaa seuran olevan iloinen siitä, että kaupunki on suhtautunut vakavasti alueen koulujen huonoon tilanteeseen ja pyrkii löytämään parhaan ratkaisun ripeällä aikataululla.

-Suunnitelmat koulun sijoittamisesta Suuntimopuistoon jakavat alueen asukkaiden mielipiteitä, tietää Koponen.

Seura työskentelee Puistolan ulkoilualueiden ja puistojen säilyttämisen puolesta, pyrkien samalla kohottamaan alueellista palvelutasoa ja toiminnallisuutta sekä edistämään alueen väestön harrastusmahdollisuuksia, yhteistoimintaa ja kanssakäymistä.

-Suunniteltu uudisrakennus kohottaisi merkittävästi Puistolan palvelutasoa, yhteisöllisyyttä ja houkuttavuutta. Mikäli rakennus sijoittuu Suuntimopuistoon, on kaupungin huolehdittava paremmin Puistolan viheralueiden kunnosta, kehittämisestä ja riittävyydestä, Kari Koponen toteaa

-Suuntimopuisto on asemakaavan mukaan puisto, eikä sitä voi ottaa muuhun käyttöön ilman kaavamuutosta. On hyvin huolestuttavaa, että Helsinki on vaivihkaa alkanut ilman kaavaprosessia muuttaa puistoja muuhun tarkoitukseen, huomauttaa puolestaan Tapulikaupunki-Seura ry:n puheenjohtaja Katriina Alestalo.

Alestalon mielestä Maatullinkoulua ja päiväkoti Minttua koskevat suunnitelmat ovat ylimitoitettuja.

-Emme ole saaneet riittäviä perusteluja sille, miksi rakennusten korjaaminen ei ole mahdollista. Suuntimopuisto ei ole sopiva paikka koululle ja päiväkodille liikenteellisesti eikä lasten kulkemisen kannalta.  

-Maatullinkoulun ja päiväkoti Mintun nykyiset sijainnit ovat lasten kulkemisen sekä päiväkodin saattoliikenteen kannalta parhaat mahdolliset. Puistoja ei voi noin vain ottaa asukkailta pois eikä isoja rakennusmassoja liikutella miten vain, kiteyttää Alestalo mielipiteensä.

Tapulikaupunki-Seuran sihteeri Petri Syrjänen pitää kaupungin tapaa ilmaista väestöennusteita sumeana. Suunnitelmista saa sen käsityksen, että lasten määrä on kasvussa.

-Peruspiirin lapsimäärä laskee 10 -vuotiskauden aikana – ei suinkaan nouse. Toisessa virkkeessä esityslistalla väitetään, että Tapulikaupungin 1-6-vuotiaiden lasten määrä lisääntyy noin 200 lapsella. Oikea tieto on, että määrä hieman laskee.

Syrjäsen mukaan päättäjille olisi pitänyt kertoa eriteltyinä kuinka paljon Tapulikaupungissa ja Puistolassa on nyt lapsia, päiväkotipaikkoja, oppilaspaikkoja, koulu- ja päiväkotirakennuksia ja niin edelleen. Päätöksiä on saatettu tehdä väärin taustatiedoin.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliMalmin lentoaseman päällikkö ammuttiin alas 80 vuotta sitten: Malmilla paljastettiin Kalevan muistolaatta
Seuraava artikkeliTaideleireille Malmitalolla oli kysyntää