Verkkoon tarttui 144 kuulijaa

Tapanilan koritehdas
Tapanilan vanha koritehdas saanee säilyä Tapanilassa. Kuva Teija Loponen

Koillisessa parasta ovat luonto, Malmin lentokenttä, hyvät liikenneyhteydet ja Vantaanjoki, vastasivat asukkaat. Tänne toivotaan jatkossa puistoja, lentokenttää, vähemmän lentomelua, luonnonsuojelualueita, metsäreittejä, kuntoportaat, Suuntimopuisto, maauimala sekä kahviloita.

Kaupunkisuunnittelun ajankohtaisia Koillisen suunnitelmia käsittelevä verkkotilaisuus esitteli pikaisesti Viikin, Pukinmäen, Puistolan, Suutarilan, Pihlajamäen, Tapanilan ja Malmin ajankohtaisia asioita. Osaan etukäteen esitetyistä kysymyksistä annettiin suulliset vastaukset, osaan vastattiin kyselylomakkeessa.

Osallistujilla oli myös mahdollisuus esittää esityksen aikana lisäkysymyksiä kysymysosiossa sekä vastata mikä täällä on parasta ja mitä toivotaan eniten.

Vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtosen vetämä parituntinen esitys käsitteli niin suunnitteilla olevia asuntoja ja liiketiloja, kuin myös katuja ja viheralueita.

Asemakaavoituksen ja muun maankäytön suunnittelun osalta esille tuotiinMalmin uimahallin laajennusjaenergiakortteli Tattarisuon teollisuusalueen eteläpuolelle, jotka jo viime viikkoina olemme lehdessä esitelleet.

Kiilletien ja Kiillekujan rakennushankkeesta kysyttiin ja vastaus oli, että suunniteltuja pientaloja ei siihen ole tulossa. Jäissä on myös Viikinmäen Aleksanteri Nevskin kadun kortteleiden tehokkuuden kasvattaminen, sillä ensin pitäisi ratkaista HSY:n vedenpuhdistamon luolaston katon vahvistaminen.

Viikin keskustan kehittäminen herätti myös kysymyksiä ja vastaus oli, että sen kehitystyö alkaa syksyllä. Viikissä tulee sijaitsemaan kahden pikaratikan risteyskohta, joten se on keskeistä aluetta.

Pihlajamäen ostarin tulevaisuus herätti myös jo etukäteen kysymyksiä. Vastaus oli, että ratkaisu on löytymässä ja uusi liiketila ja ravintola voivat toteutua ensin, asuinkerrostalo myöhemmin asemakaavan vahvistuessa. Rapakivenkujalle suunnitellaan täydennysrakentamista, näitä uusia puukerrostaloja sijoitellaan noin 600 metrin päähän Pukinmäen juna-asemasta.

Pukinmäen puolella kyseltiin asemanseudusta, joka kehittyykin jo uuden liiketalon myötä. Uutta tietoa toi Joakim Kettunen kertomalla, että Pukinmäenkaaren sisäpuolelle on suunnitteilla rakentamista, jokivarteen ei. Pukinmäen kolmen asuinkerrostalotontin täydennysrakentamishankkeet toteutunevat asukkaiden toiveesta matalampina kuin alun perin oli ajatus. Rälssintien toteutumattomalle päiväkodille ei nähdä tarvetta, joten siihen tulee asuintontti, johon liitetään hieman puistoaluetta.

Pukinmäenkaari 16 ja 18 kaavahankkeet ovat pysähdyksissä, koska hakijan kanssa ei ole päästy sopimukseen ja Raide-Jokeri 2:n linjaus voi vaikuttaa alueelle.

Tapanilalaisia ilahdutti tieto siitä, että näillä näkymin vanha koritehdas säilytetään. Aivan radan varteen tulisi varsin korkeaa rakentamista, joka hieman madaltuu lähempänä pientaloasutusta.

Tapulikaupungin puolella suurin asia on Suuntimopuistoon tuleva alkuun väistötilana käytettävä rakennus, jota kaikki eivät katso hyvällä. Maatullin koulun uudisrakennus toteutetaan arkkitehtikilpailulla, mikä tulee takaamaan laadukkaan suunnittelun. Kämnerintie 8:ssa kaksi pienkerrostaloa puretaan ja korvataan korkeammilla. Päiväkoti Mintun tontin tulevaisuus kiinnosti myös ja se säilyy Joakim Kettusen mukaan tyhjänä, kunnes uusi päiväkoti rakennetaan vanhan tilalle.

Radanvarsien siistiminen ja turvallisuuden lisääminen kiinnosti kaikissa kaupunginosissa. Puistolassa toivottiin myös  Puistolan torin kehittämistä.

Illan koko anti löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliJuhlitaan stadia
Seuraava artikkeliOpettajien työpäivät pitenivät etäopetuksen aikana