Suuntimopuiston väistötilarakennus otti askeleen eteenpäin: 31,55 miljoonan rakennushanke

Suuntimopuisto
Suuntimopuistoon rakentaminen ei miellytä kaikkia asukkaita Tapulikaupungissa ja Puistolassa.

Puistolan Suuntimopuistoon sijoittuvan koulu- ja päiväkotikäyttöön suunnitellun tilaelementtiuudisrakennuksen hankesuunnitelma sai kannatusta Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta toukokuun kokouksessa.

Tilahankkeen enimmäislaajuus on 8  500 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 31 550 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa hanketta, mutta toteaa, että

tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti tulee varmistaa ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus. Lisäksi valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä niillä tuetaan toimivaa työympäristöä ja edistetään turvallisuutta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin ajan. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava, sillä myöhästynyt aikataulu häiritsee toiminnan järjestämistä ja voi aiheuttaa käyttäjälle lisäkustannuksia. Hanke kytkeytyy alueen kolmen peruskoulun uudis- tai peruskorjaushankkeeseen, joten on erittäin tärkeää, että aikataulu ei tule myöhästymään.

Suuntimopuistoon rakennettava uudisrakennus toimii aluksi väliaikaisena tilaratkaisuna korvaavan uudisrakennushankkeen valmistumiseen asti Maatullin ala-asteen ja päiväkoti Mintun tiloille. Aikataulun mukaan Maatullin ala-asteen ja päiväkoti Mintun korvaava uudisrakennus on tarkoitus toteuttaa 6/2022–6/2024.

Väestöennusteen mukaan 7–12-vuotiaiden määrä kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 2 000 lapsella. Alueella ei ole riittävästi tilapaikkoja tämän tarpeen täyttämiseen. Varhaiskasvatus ja esiopetus alueella 4 eli Jakomäki-Puistola-Suutarila on varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen hakevien lasten määrä suurempi kuin alueella käytössä olevat paikat.

Tapulikaupungin osa-alueen 1–6-vuotiaiden lasten määrä lisääntyy noin 200 lapsella. Tilanne hankaloittaa se, että alueella on jouduttu luopumaan muutamista päiväkotikäytössä olleista tiloista niiden huonon kunnon vuoksi eikä tilalle ole löytynyt korvaavia tiloja.

Väistöaikana valmistaudutaan Maatullin ala-asteen muuttamiseen yhtenäiseksi peruskouluksi. Tästä johtuen väistötilatarve on noin 700 peruskoulun oppilaalle 1–9. luokille. Koulun henkilökuntaa tulee olemaan yhteensä noin 70.

Päiväkoti Mintun väistötilatarve on 150 tilapaikkaa. Tiloissa järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1–6-vuotiaille lapsille. Hoito- ja kasvatushenkilökuntaa tulee olemaan noin 25–30 riippuen lasten ikäjakaumasta.

Maatullin ala-asteen ja päiväkoti Mintun jälkeen Suuntimopuistoon rakennettavien tilojen käyttäjä olisi Puistolan peruskoulu perusparannushankkeen toteuttamisen tai korvaavan uudisrakennuksen valmistumiseen asti.

Arviolta 2027 jälkeen tiloihin muuttaa Puistolanraitin ala-aste sekä nykyiset päiväkodit Klaara ja Vihtori. Samalla tämä mahdollistaa koulun laajentumisen yhtenäiseksi 1–9. luokkien peruskouluksi.

Suuntimopuistoon rakennettavia tiloja on tarkoitus myöhemmin laajentaa. Suunnitelmien mukaan laajennettuun rakennukseen muuttaisi Puistolan kirjaston, Tapulikaupungin kirjaston ja Tapulikaupungin nuorisotalon toiminta. Hyväksyttävä hankesuunnitelma ei sisällä tämän arviolta 1 500 brm² laajennuksen kustannuksia.

Tilojen rakentamista koskeva tarjouskilpailu päättyi maaliskuussa 2020.

Teija Loponen