Uudet OmaStadi-hankkeet haussa

OmaStadi
OmaStadin maamerkkien kimaraan on päässyt mukaan muun muassa Tapaninvainion uimaranta. Vantaan- ja Keravanjoki ovatkin saamassa yleiseen käyttöön tarkoitettuja laitureita yhtenä viime vuonna läpimenneistä OmaStadi-ehdotuksista. Kuva Minna Alanko

Syksyllä käynnistyy järjestyksessään toinen osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-kierros. Ehdotuksia saavat tehdä kaikki kaupunkilaiset ja äänioikeus on viime vuoden tapaan kaikilla 12-vuotiailla ja sitä vanhemmilla.  

Osallistuvan budjetoinnin toteutusaika kasvaa kahteen vuoteen ja samalla myös käytössä oleva määräraha kaksinkertaistuu. Aiemman 4,4 miljoonan euron sijaan jaossa on nyt 8,8 miljoonaa euroa Määrärahasta kohdennetaan edelleen 80 prosenttia suurpiireille niiden asukasmäärän mukaan ja 20 prosenttia kaupungin yhteisiin hankkeisiin. Viime vuonna Koillisen hankkeet saivat tuosta summasta 559 680 euroa, nyt summa siis tuplaantuu.

Toteutusajan pidentäminen kahteen vuoteen antaa tarpeeksi aikaa yhteiskehittämiselle ja vuorovaikutukselle kaupunkilaisten kanssa. Sekin ensimmäisestä kerrasta opittiin, että äänestyksen jälkeen tarvitaan riittävästi aikaa hankkeiden toteutukselle ennen uutta kierrosta.

Helsingin kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaan osallistuvan budjetoinnin toteutustapaa on uudistettu. Muutokset pohjautuvat kaupunkilaisilta ja kaupungin asiantuntijoilta saatuun palautteeseen ensimmäisen kierroksen onnistumisista ja kehittämistarpeista.

Äänestää voi vapaavalintaisen suurpiirialueen budjettiehdotusten lisäksi kaupungin yhteisiä ehdotuksia. Äänioikeutettuja ovat edelleen kaikki vähintään 12 vuotta äänestysvuonna täyttävät helsinkiläiset. Äänestystuloksen kehittymistä on tulevallakin kierroksella mahdollista seurata reaaliajassa. Ensimmäisestä kierroksesta poiketen äänestäjä ei voi enää jälkikäteen tehdä muutoksia kerran antamiinsa ääniin. 

Ensimmäiseltä kierrokselta toteutettaviksi äänestettyjen 44 OmaStadi-hankkeen toteuttaminen alkoi helmi-maaliskuun vaihteessa järjestetyillä Starttiraksa-tapahtumilla. Tapahtumissa OmaStadi-suunnitelmien tekemiseen osallistuneet kaupunkilaiset sekä Helsingin kaupungin asiantuntijat tarkensivat vielä yhdessä hankkeiden yksityiskohtia.

Tavoitteena on, että mahdollisimman moni hanke valmistuisi jo vuoden 2020 aikana, mutta koronaviruksen aiheuttama poikkeustila voi tuoda viivästyksiä aikatauluihin. Ensimmäisten hankkeiden arvioidaan valmistuvan kesällä 2020.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliKorona vaikuttaa myös ruokakauppoihin ja autokorjaamoihin.
Seuraava artikkeliTapulin liikuntahallin rakentaminen käynnistyy elo-syyskuussa