Helsingin Uudessa yhteiskoulussa saatiin lukiotiloja käyttöön: Kouluun palattiin iloisella mielin

HUYK oppilaita ulkona
Oppitunteja pidetään nyt mahdollisimman paljon ulkona. Kuva Markus Sommers

Pihlajamäessä sijaitsevassa Helsingin Uudessa yhteiskoulussa kouluun paluu sujui viime torstaina rehtori Katri Hirvosen mukaan todella hyvin, rauhallisesti ja iloisesti. Kouluun saapui 90 prosenttia oppilaista.

Kouluun paluusta oli oppilaita ja heidän vanhempiaan tiedotettu Wilman kautta sekä perusopetuksen ryhmäohjauksissa.

-Meillä rehtorit ja opettajat ovat tehneet lähiopetukseen paluun hyvän sujumisen eteen todella paljon töitä ja se kannatti. Kaikki sujui hienosti ja suunnitellusti. Meillä on käytössä 6-jaksojärjestelmä, jota nyt muutettiin niin, että sama opettaja työskentelee neljä tuntia saman oppilasryhmän kanssa samassa tilassa. Eli lukujärjestys laitettiin vähän uusiksi. Koulupäiviä myös lyhennettiin, jotta iltapäivisin voidaan antaa tukitunteja niitä tarvitseville, kertoo rehtori Katri Hirvonen.

Kouluun tulo tapahtuu eri luokka-asteilla porrastetusti 10 minuutin välein. Varsinaisia välitunteja ei ole, vaan ulkoilukin tehdään porrastetusti.

Ruokailu siirrettiin luokkiin, tarjolla on helposti kuljetettavaa ruokaa ja sen jakeluun palkattiin avustajia. Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota ja koulun huoltohenkilökunta tekee huolella töitä pitääkseen koulun tilat puhtaina ja turvallisina.

Etukäteen noin kymmenen prosenttia huoltajista pyysi lapsilleen vapautusta kouluun tulosta, pyynnöt koskivat noin kolmeakymmentä oppilasta. Osa heistäkin tuli silti kouluun torstaina.

-Vastaavasti oli muutama muu poissaolo, johon ei etukäteislupaa oltu pyydetty, ehkä sairastapauksia, Hirvonen arvelee.

Kotiopetukseen vaikkapa perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen vuoksi jääneiden lasten kohdalla on vanhemmilla nyt vastuu seurata lapsensa pysymistä mukana opetussuunnitelmassa.

Turvaetäisyyksiin tarvittava väljyys löytyy lukion puolelta.

-Lukiolaiset, eli noin puolet oppilaitoksemme oppilaista, jatkaa opintojaan etänä. Lukion puolella on selvästi isompia luokkahuoneita, joihin mahtuisi noin 40 oppilasta ja nyt niissä on meidän 7-9-luokkalaisia noin 20 hengen ryhmissä. Opettajat ovat tehneet istumajärjestykset ja huolehtivat siitä, että väljyys säilyy, rehtori Hirvonen valistaa.

Helsingin Uuden yhteiskoulun apulaisrehtori Saara Ikonen oli viime torstaina Ylen suorassa koronalähetyksessä kertomassa etäkoulusta ja paluusta lähiopetukseen. Haastattelussa hän muun muassa totesi, että kyllä opettajat mieluummin tekevät lähiopetusta, jossa oppilas kohdataan kasvokkain. Toisaalta siihenkin varaudutaan, että myös syksyllä saatetaan uudestaan siirtyä etäopetukseen.

Lähiopetus peruskouluilla jatkuu toukokuun loppuun.

-Lukion puolella järjestetään virtuaalijuhlat, joissa on joitain esityksiä, rehtorin puhe ja ylioppilaaksi julistaminen etänä. Syksyllä tulemme järjestämään uusille ylioppilaillemme kyllä vielä lähijuhlat, lupaa Hirvonen.

Peruskoululaiset seuraavat osin samaa päättäjäisohjelmaa omissa luokissaan, kuulevat rehtorin puheen keskusradion kautta ja saavat jäätelöt.

-Ja ysiluokkalaiset saavat tietysti ruusunsa, lupaa rehtori.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliErilaista elämää
Seuraava artikkeliGeotermisiä kaivoja tai biomassan polttoa: Helenin energiantuotantoa Tattarisuolle