Malmin peruskoulu tekee aikakapselin

Malmin peruskoulu
Malmin peruskoulussa on hiljaista nyt, kun oppilaat ovat etäopetuksessa. Kuva Teija Loponen

Malmin peruskoulussa ollaan kokoamassa aikakapselia, jonka ideana on kertoa tuleville sukupolville siitä, millaisia vaikutuksia koronapandemialla oli ihmisten arkeen.

Idea aikakapselista syntyi, kun historian ja yhteiskuntaopin opettaja Jyrki Mery lähetti oppilailleen valokuvia siitä, miten nuoret suomalaiset sotilaat opiskelivat jatkosodan aikana etänä korsuissaan.

-Tajusin, että elämme myös nyt hyvin historiallista aikaa. Parhaillaankin opiskellaan itsekseen ”omissa korsuissa”, ei kaikki yhdessä koulussa. Siksi olisi hyvä kerätä ihmisiltä tietoa ja ajatuksia tästä ajasta tuleville sukupolville, Mery sanoo.

Malmin peruskoulun oppilaat ja opettajat ovat jo aloittaneet työn. He ovat pitäneet päiväkirjaa etäkoulusta tai kirjoittaneet kirjeen tulevaisuuden oppilaalle tai opettajalle. Myös huoltajia on haastettu mukaan.

Aikakapseliin tallennetaan ainakin kahdenlaisia tekstejä. Sinne tulee päiväkirjamerkintöjä ja muistoja poikkeuksellisesta korona-ajasta sekä kirjeitä tulevaisuuteen. Vastaavanlaista aikakapselia ole tiettävästi tehty suuressa mittakaavassa missään suomalaiskoulussa koskaan aiemmin.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sai kutsun osallistua materiaalin tuottamiseen aikakapseliin.  Vapaavuori pitää aikakapselia erinomaisena ideana. Niinpä hän vastasikin myöntävästi haasteeseen kirjoittaa kirje tulevaisuuden Helsingin pormestarille.

-Tämä on hieno ja tärkeä projekti, jonka avulla ihmisten kokemuksia ja ajatuksia tästä poikkeuksellisesta ajastamme taltioidaan tuleville sukupolville. Olen ehdottomasti mukana, Vapaavuori totesi.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen osallistuu myös hankkeeseen omalla kirjoituksellaan.

-Aikakapseli on todella hyvä idea ja ajatus. Etäkoulun aika jää monella tavalla historiaan. Olen innolla mukana, Pohjolainen kertoo.

Projektiin kannustavasti suhtautuva Suomen kansallismuseo on antanut käytännön vinkkejä aikakapselin toteutukseen. Parhaiten vuosien saatossa säilyvät käsinkirjoitetut tekstit, eikä paperin mukaan saisi laittaa mitään muuta materiaalia. Tulostettu paperi ei siis sovellu, eikä paperiliittimiä, niittejä tai teippiä saa päätyä arkkuun. Oppilastöitä tallennetaan aikakapseliin painotyönä.

Kun arkku on valmis, se suljetaan ja sinetöidään ja avataan vasta vuosikymmenten kuluttua. Avaamisen jälkeen arkku päätynee Museovirastolle.

Helsinki kannustaa kaikkia osallistumaan korona-ajan kokemusten ja ajatusten tallentamiseen. Käsinkirjoitetut päiväkirjamerkinnät, kirjeet tai postikortit voi lähettää kirjekuoressa osoitteeseen ”Aikakapseli/ Malmin peruskoulu, PL 70302, 00099 Helsingin kaupunki” alkusyksyyn 2020 mennessä.

Teija Loponen