Nuoret haluavat e-urheilupelejä Malmille

- Haluisimme aloittaa eSports toimintaa, jota vertaisohjaajat vetäisivät, pyydetään Malmin nuorisotalolla tehdyssä aloitteessa. Kuva Pirjo Pihlajamaa

Malmin nuorisotalolla käy paljon nuoria, jotka toivovat, että Malmin nuorisotalollekin hankittaisiin pelitietokoneita. Nuorisotalolla on tehty valtuustolle asiaa koskeva aloite, jonka mukaan malmilaisnuoret ovat odottaneet pelikoneita jo pitkään.

Aloitteentekijöiden mukaan e-urheiluun soveltuvat pelikoneet ja peleihin opastavat vertaisohjaajat saisivat Malmin nuorison kiinnostumaan nousevasta urheilulajista ja toisivat nuoria pois Malmin kaduilta tekemästä tyhmyyksiä.

– Tällä alueella on monia nuoria, jotka ei pysty itse hommaamaan kotiin koneita, mutta olisi todella kiinnostuneita siitä. Malmin nuorisotalolla järjestetään monta kertaa vuodessa lani-tapahtumia ja yli puolella ei ole omia pelivälineitä, malmilaisnuoren ja vertaisohjaajien allekirjoittamassa aloitteessa kerrotaan.

Aloitteeseen on vastannut Helsingin kaupungin nuorisotoiminnasta vastaava vs. apulaispormestari Tom Sevander. Hän kertoo pyytäneensä asiaan selvitystä Malmin nuorisotyöyksiköltä.

– Selvityksestä ilmenee, että e-urheilutoiminnalle on nuorisopalveluissa osoitettu omat vastuutahot, eli vastaava tuottaja, Pelikeskus Score ja pelitoimipisteiden ohjaajista koostuva kehittämisryhmä. Tavoitteena on tukea nuorten omia joukkueita ja järjestöjä osoittamalla niille tiloja ja lainaamalla laitteistoja, taustoittaa Sevander.

Selvityksen mukaan Malmia lähimmät pelitoimipisteet löytyvät Tapulikaupungin, Pihlajamäen ja Maunulan nuorisotaloilta.

– Kun pelitietokoneet ovat kallis hankinta, on ymmärrettävää, että niitä ei voida hankkia jokaiselle nuorisotalolle, sanoo Sevander.

Hän on kannustanut aloitteen allekirjoittanutta nuorta ottamaan yhteyttä nuorisotoimen E-urheilutoiminnasta vastaavaan tuottaja Hannes Pasaseen.

Malmin nuorisotalolla asiasta on jo keskusteltu.

Aloitteita turvallisuudesta lentokenttään

Kaupunginhallitus käsitteli 13-17-vuotiaiden helsinkiläisnuorten sekä äänestysikäisten kuntalaisten tekemiä aloitteita maaliskuun viimeisellä viikolla. Käsitellyt aloitteet on tehty vuoden 2019 jälkipuoliskolla.

Aloitteista nuorten tekemiä on 12 ja aikuisten neljä. Seuraavaksi aloitteita käsittelee valtuusto.

Malmilaisnuorten urheilullisen toiveen lisäksi aloitteet käsittelivät muun muassa turvallisuutta, kesätöiden ikärajaa, lajittelua, kirjastojen aukioloja, kouluopetusta ja -ruokailua sekä metrojen usb-laturipaikkoja.

Kuntalaisaloitteissa toivottiin, että Malmin lentokenttä säilyy, kaupunki liittyy ikäystävällisten kuntien verkostoon, kaupungin itäistä rajaa Vantaan luona siirretään ja että Helsinkiin istutetaan miljoona puuta.

Nuorten aloitejärjestelmää uudistetaan parhaillaan. Nuorten käyttöön on tulossa digitaalinen alusta, joka tuo helsinkiläisnuorille nykyaikaisemman ja paremman mahdollisuuden tehdä aloitteita ja säästää samalla nuorisotoimen resursseja.

Pirjo Pihlajamaa