Maatullinpuistoa uusitaan

Tapuli leikkipuistoon piha-alueisiin osin rajautuva Maatullinpuiston itäosa on saanut uuden puistosuunnitelman. Kuva Teija Loponen

Maatullinpuiston itäosa on saamassa uutta ilmettä ja lisäturvallisuutta jalankulkijoille.

Maatullinpuiston itäosa rajautuu lännessä päiväkoti Satulinnan ja leikkipuisto Tapulin piha-alueisiin ja Maatullinpuiston länsiosaan. Etelässä puisto rajautuu Moisiontien varren uusiin pientalotontteihin ja palstaviljelyalueeseen. Pohjoisessa ja idässä puistoa rajaavat rivitalotontit.

Puiston pinta-ala on noin 8 350 m2. Sen pääasiallisia käyttäjiä ovat päiväkodin ja leikkipuiston asiakkaat, lähialueen koululaiset sekä asukkaat.

Tehdyn puistosuunnitelman tavoitteena on selkiyttää alueen huolto- ja saattoliikenteen toimivuutta ja parantaa alueella liikkuvien turvallisuutta. Liikenteellisissä järjestelyissä on huomioitu päiväkoti Satulinnan huoltojärjestelyt, puiston nykyinen raittiverkosto sekä alueen nykyinen puusto.

Raittiverkosto noudattaa suurelta osin nykyistä linjausta. Muutosten osalta huomioidaan huoltoliikenteen vaatima mitoitus ja ajoreittien rajoittaminen puiden ja pensasryhmien sijoittelulla. Huolto- ja saattoliikenne ohjataan sitten, ettei ajoneuvoliikenne joudu peruuttamaan jalankulun sekä pyöräilyn käyttämillä raiteilla.

Kimnaasipolun ja Käsityöläisentien päähän on osoitettu sulkulaite estämään ajo-neuvoliikennettä puistoon. Sulkulaitteista on laadittu erillinen liikenteenohjaussuunnitelma.

Päiväkoti Satulinnan saattoliikenteen käyttöön rakennetaan yhdeksän pysäköintipaikkaa  päiväkodin eteläpuolelle. Maatullin ala-asteen sekä päiväkoti Satulinnan välissä olevalle pysäköintialueelle osoitetaan kulkuyhteys suoraan Kimnaasipolulta.

Puistoraitit ja pysäköintialue rakennetaan kivituhkapintaisina. Raittiverkoston muodostamien vihersaarekkeiden kulma-alueiden kulutuskestävyyttä vahvistetaan kenttäkiveyksillä. Kulma-alueille sijoitetaan lisäksi suurehkoja maakiviä ohjaaviksi elementeiksi.  

Suunnitelmassa on esitetty uusia puuistutuksia täydentämään nykyisiä puurivejä sekä pensaita rajaamaan ja pehmentämään pysä-köintialuetta ja päiväkodin jätepisteen ympäristöä. Huonokuntoiset ja kuluneet nurmialueet korjataan. Raittien varrelle on esitetty kaksi uutta penkkiä.

Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua 20.4. saakka kaupungin verkkosivulla, johon mennessä palautteetkin on annettava kaupungille.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliMalmin tornista 35
Seuraava artikkeliNuoret haluavat e-urheilupelejä Malmille