Lentoasemakorttelien kaava hyväksyttävänä

Havainnekuvissa suunniteltu Ilmasillantien maisema näyttäisi tältä. Kuva: Voima Graphics Oy

Kaupunkiympäristölautakunnan eilisen kokouksen listalla oli Malmin lentokentän alueelle suunnitellun Lentoasemankortteleiden asemakaavaehdotus.

Lentoasemankorttelit sijaitsevat Malmin lentokentän alueen eteläosassa, suojeltujen lentokenttärakennusten ympärillä ja Tattariharjuntien varrella. Alueelle suunnitellaan asuntoja noin 2200 asukkaalle, lisäksi suunnitelmissa on pelastusasema, koulu, päiväkoti sekä lähipalveluja. Lentoasemanpuistosta muodostuu koko alueelle rakennettavan puistoverkoston keskeisin viheralue.

Rakentamisen alkuvaiheessa asukkaat käyttävät Tattariharjuntien busseja, mutta sinne suunniteltu kahta pikaraitiotietä.

Uusi rakentaminen tulee suojeltujen terminaalirakennuksen ja hangaarin läheisyyteen ja sovitetaan suunnitelmassa niiden mittakaavaan.

Suunnitellut asuinkorttelit ovat suuria ja mittakaavaltaan vaihtelevia, rakentaminen on pääosin 4–8 kerroksista. Lentoasemankortteleiden suunnittelussa edistetään kaupungin hiilineutraalisuustavoitteita. Kaavassa määrätään viherkerroin kortteleille ja tonteilla täytyy tuottaa uusiutuvaa energiaa sekä rakentaa sähköautoille latauspisteitä. Alueelle on suunniteltu puurakentamista sekä viherkattoja.

Mikäli kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi eilen asemakaavan muutosehdotuksen, se tulee julkisesti nähtäville muistutuksia ja lausuntoja varten keväällä. Kaavasuunnitelmaa kehitetään syksyn aikana saadun palautteen pohjalta.

Kaupungin tavoitteena on käynnistää Malmin lentokentän alueen asuntorakentaminen niin pian kuin mahdollista 2020-luvun alkupuolella. Ensimmäisenä rakennetaan Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden alueet.

TL

Edellinen artikkeliKoronavirusta vastaan kovat otteet
Seuraava artikkeliMaakaarenkuja 2 asuinkortteliksi