Alppikylässä toivotaan pysyttävän kaavassa: Viheraluetta ei saa muuttaa parkkipaikoiksi

Alppikylässä on niin vähän leikkipaikkoja, että lapset touhuavat myös pysäköintialueilla. Kuvan näkymä Tattarikadulta. Kuva Teija Loponen

Alppikylässä joukko asukkaita vastustaa suunnitelmia, joissa voimassaolevasta kaavasta saisi poiketa rakentamalla pieniä asuntoja isojen sijaan ja yhden asuinrakennuksen tontille useita asuntoja. Samalla viherväylä siirtyisi autojen pysäköintikäyttöön.

-Pro Alppikylä ja me allekirjoittaneet naapurit olemme sitä mieltä, että osoitteessa Säkkikatu 19 sijaitsevaa korttelitonttia koskeva asemakaava on lainvoimainen ja siten pätevä. Alppikylää koskeva rakennustapaohje on painottanut korttelialueille rakennettavien kohteiden olevan tarkoitetun pääosin kaupunkipientaloja varten. Erikseen mainitaan, että “korttelialueet on varattu pääosin suuria asuntoja varten”, kirjoittaa vastineen koonnut Sonja Alin kaupungille osoittamassaan kirjelmässä.

Kaavamääräyksessä mainitaan, että juuri kyseisen “tontin osilla saa olla omakotitaloja, joilla saa olla yhteiskäyttöistä aluetta ja muita yhteisiä tiloja”.

-Tämä kohta koskee koko tonttia, ei siis vain pohjoista tontin osaa, vaan myös etelän puolen osaa. Kaavassa merkintä “r” rakennusalan sisällä merkitsee , että “korttelissa 41302 rakennuspaikalle saa sijoittaa asuinrakennuksen, talousrakennuksen ja niihin liittyvän pihan”. Painotamme huomioimaan määräyksen sanamuotoa “asuinrakennuksen”, joka on yksikössä, eikä tarkoita, että tontille tulee useita pieniä asuinrakennuksia, huomauttaa Alin.

Huolta kannetaan myös lapsista ja pysäköinnistä. Alppikylässä ei ole omaa leikkipuistoa, eikä muutenkaan juuri leikkimiseen tarkoitettuja varsinaisia alueita. Lapset leikkivät kaikilla vapailla alueilla, myös autojen ympärillä ja sinkoilevat katujen yli pallon perässä.

Alueella on Alinin mukaan vielä rakentamattomia tontteja muutama, mutta ei metsiköitä tai muita pienten lasten leikkeihin soveltuvia alueita. Alppikylänkadun ja Lahdentien välissä on toistaiseksi rakentamaton metsikkö, joka on kaavassa varattuna liiketiloille. Ainoastaan se tontti mahdollistaisi yhden avoimen viheralueen saamisen Alppikylään. Yhteensä näiden korttelitontin katujen varsilla asuu Pro Alppikylän arvion mukaan yli 120 lasta.

-Viheriöivää yleistä avointa aluetta ei ole tarkoitettu parkkipaikoiksi. Tiiviisti rakennetulla asuinalueella on suunnittelijoillakin ollut alunperin varmasti tarkoituksena luoda viihtyisyyttä juuri tämän kaltaisilla vihertävillä väljemmillä tiloilla. Alppikylänkadulle ja Säkkikadulle jo rakennetut omakotitalot on rakennettu aivan kiinni katuun ja siten yhdellä puolen kortteleita on jo parkkipaikkamaisema. Olisi kohtuutonta, että kaupunkipientaloja ympäröisi kauttaaltaan pelkkä asfalttipinta ja parkkipaikoilla vuoratut autoalueet, vastineessa todetaan.

Lisäksi asukkaat huomauttavat, että pelastus- ja huoltoajoneuvojen reitti on merkitty koko yhtenäiselle tontille kulkemaan Säkkikadun puolelta jatkuen tontin osien läpi pohjois-eteläsuunnassa. Nyt esitetty suunnitelma estäisi selvästi paloauton pääsyn tontin läpi.

Kaavanmukaista rakentamista asukkaat eivät vastusta.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliAuttamisen halua
Seuraava artikkeliMalmille koronaterveysasema