Askartiellä huomioitiin myös raidemelu

Askartie 2
Kaavaa koskevassa liikennesuunnitelmassa on varattu tilaa niin pyörätielle kuin raitiotielle. Kuva Helsingin kaupunki

Asemakaavan muutos Malmin Askartie 2:ssa ja siihen liittyvä liikennesuunnitelma on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa. Jos kaavasta ei valiteta, käsittelee sitä pian kaupunginhallitus ja lopuksi valtuusto.

Kaavamuutoksessa Askartien, Notkokujan ja Kirkonkyläntien rajaamalle alueelle tulee asuinkerrostalo nykyisen matalan liikerakennuksen tilalle. Siinä on alun pitäen toiminut pankki ja myymälä. Tontilla oleva nelikerroksinen asuintalo jää paikalleen. Sen 24 huoneistoa saavat naapurikseen tiilipintaisen talon, jossa on 39 huoneistoa sekä katutason liiketilaa.

Kaavasta ei ole jätetty yhtään muistutusta ja lausuntojakin on tullut vain muutamia. Vuorovaikutusraporttiin kootun kaavapalautteen mukaan joku on pitänyt kerroslukumäärää seitsemän liian suurena. Määrää ei kuitenkaan aiota vähentää, vaan jatkosuunnittelussa aiotaan kiinnittää huomiota siihen, miten rakennus sovitellaan kaupunkikuvaan.

Malmin visioissa Kirkonkyläntien vartta rytmittää vanhojen ja uusien talojen helminauha, joten nyt päätettävä kaava on vasta alkusoittoa tulevalle.

Kaavassa on huomioitu myös Malmille yleiskaavoitettu pikaraitiotie, joka melumallinnuksen mukaan voi aiheuttaa Kirkonkyläntien katukuvaan hetkellisiä 74 desibelin melupiikkejä. Melulaskelmat pohjautuvat lukemiin, jossa 35 metrin pituisia raitiovaunuja menisi päivisin 351 kertaa ja öisin 81 kertaa nopeudella 40 km/h.

Lautakunta päätti, että kaupunki laskuttaa kaavatyöstä sen hakijaa, Rakennusliike Lapti Oy:tä 5 000 eurolla. Kaava on laitettu vireille kesäkuussa 2018.

Pirjo Pihlajamaa