Ampujantielle tuleva hoitopaikka maksaa yli 10 miljoonaa euroa

Ampujantie
Luonnoskuvitusta Ampujantien uudistilasta. Paikan toiminnan pyörittämiseen kuluu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan laskelmien mukaan vuosittain noin 2,9 miljoonaa euroa. Kuva Arkkitehtitoimisto Lehto, Peltonen Valkama Oy

Päättäjille tuodun esityksen mukaan alamalmilaispäiväkotien Longinoja ja Vilppula sekä leikkipuisto Filpuksen yhteinen uudisrakennushanke maksaa enimmillään 10,4 miljoonaa euroa ilman veroja. Arvonlisäverollisena summa on 12 896 000 euroa.

Hankesuunnitelma on matkalla kaupunginhallituksesta kaupunginvaltuustoon. Hallintosäännön pykälien mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.

Ampujantie 3:een tuleva rakennus on kooltaan 2 662 neliömetriä. Päiväkoti on mitoitettu 240 lapselle. Leikkipuiston puolelle mahtuu enimmillään 70 käyttäjää. Rakentamisaikataulun mukaan työ alkaa elokuussa 2020 ja päättyy kesäkuussa 2022.

Rakennus nousee purettavien päiväkoti Longinojan ja leikkipuisto Filpuksen tontille. Longinoja on rakennettu vuonna 1989 ja leikkipuisto Filpus vuonna 1994.

Uudisrakentamisen ajan lapset ovat väistötilapaviljongissa, joka tulee päiväkoti Vilppulalle tehdyn paviljongin viereen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa Ampujantien uudistiloista kaupunkiympäristön toimialalle sisäistä kuukausivuokraa arviolta 60 245 euroa. Vuositasolla katsottuna vuokra nousee noin 318 000 eurolla nykyisestä.

Uudistilan kalustamiseen ja muihin tarvikkeisiin kuluu noin 260 000 euroa. Tietotekniikkaan tarvitaan noin 42 000 euroa ja muuttoon noin 34 000 euroa. Itse toimintaan tulee menemään vuodessa noin 2,9 miljoonaa euroa.

Malmi-listalla Takatasku, Suvi, Jäkälä ja lentokenttä

Uudisrakennus kasvattaa Malmin alueen varhaiskasvatuspaikkojen määrää noin 70:llä. Nyt Malmin peruspiirissä on 17 päiväkotia. Niissä on yhteensä 1 467 varhaiskasvatuspaikkaa. Väestöennusteet povaavat, että vuosina 2019–2030 peruspiirin 1–6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa noin 370 lapsella.

Talonrakentamisohjelma vuosille 2020–29 sisältää vuosina 2023–24 toteutettavan päiväkoti Takataskun ja Suvin nykytilat korvaavan yhteishankkeen, joka tuo noin 25 tilapaikkaa lisää. Lisäksi päiväkoti Jäkälän korvaavan uudishankkeen yhteydessä saadaan noin 200 uutta paikkaa. Malmin lentokentän alueen ensimmäinen koulu- ja päiväkotihanke on aikataulutettu alustavasti vuosille 2027–29. Se tuo noin 210 varhaiskasvatuspaikkaa ja 800 oppilaspaikkaa. Toteutuessaan uudistilat nostavat varhaiskasvatuksen tilapaikkojen määrää Malmin peruspiirin alueella noin 505:llä.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliLeikkipuiston pihasuunnitelmille sanottiin ei ja kyllä
Seuraava artikkeliViikin pellolle syntynyt luistinrata veti valtavasti väkeä