Pukinmäen koulua pitää edelleen korjata

Pukinmäen koulu ja kirjasto
Tavoitteena on aloittaa Pukinmäenkaaren peruskoulun sisäilmaongelmien korjaus tämän kevään aikana ja saada urakka valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Kuva Pirjo Pihlajamaa

Pukinmäenkaaren peruskoulun uuden puolen ulkoseinärakenteita on availtu pitkin viime vuotta, kun on selvitetty, että miten laajasti koulua pitää vielä korjata. Selvitystyötä on tehty myös vanhassa osassa, jossa on etsitty syitä paikoin ilmeneville hajuhaitoille.

Punatiiliverhoillusta Kenttäkujan kiinteistöstä on valmistunut hankesuunnitelma, jonka pohjalta korjauksia on tarkoitus jatkaa. Urakkaa tehdään sekä parikymppisessä uudessa osassa että 1985 valmistuneessa vanhassa osassa.

Kustannuslaskelman mukaan tänä keväänä edessä olevat korjaukset maksavat enintään 1,7 miljoonaa euroa. Väistötiloja ei tarvita.
Eri puolilla koulua on oireiltu huonon sisäilman takia enemmän ja vähemmän jo monta vuotta. Oireilujen takia koulua on tutkittu paljon ja korjauksiakin on tehty esimerkiksi liikuntasalin puolella. Myös samassa Pukinmäki-talon kiinteistössä olevaa Pukinmäen kirjastoa on remontoitu sisäilmaongelmien takia.

Koulun vuotava bitumikermikatto-osuus korjattiin vuonna 2017. Viime vuonna korjattiin peltikatto-osuutta sen jälkeen, kun kevättalven kattolumet olivat sulaneet sisälle kahteen luokkaan. Luokkatiloissa on ollut sisäilmaongelmia jo pitempään.

Koulun kuntoa on selvitetty tuoretta hankesuunnitelmaa varten vuoden 2018 lopusta asti. Kuntotutkimuksessa päätellään, että sisäilmaongelmat johtuvat runsaasta mikrobipitoisuudesta. Rakenteista löytyi hometta ja yhdessä yläpohjanäytteessä havaittiin reippaanlaisesti myös sädesientä. Myös pölyä havaittiin paikoin runsaasti esimerkiksi valaisinten päällä. Ilmansuodattimissa havaittiin puutteita.

Rakennuksen alapohjassa on ryömintätila, jonka tuuletus ei ole toiminut kunnolla ja kosteutta on jäänyt rakenteisiin. Tiilijulkisivut ovat paikoin huonossa kunnossa ja ikkunarakenteet lahoja.

Uuteen kuntotutkimukseen kirjattuja korjaustarpeita löytyy myös vuosia vanhoista tutkimusraporteista. Esimerkiksi kirjaston korjaus- ja rakennetutkimuksessa vuodelta 2010 mainitaan, että koko rakennukseen tehdyissä kuntotutkimuksissa vuosina 2007-2008 on selvitetty kattavasti ulkoseinien ja ikkunoiden rakenteellista kuntoa ja todettu erilaisia puutteita. Jo tuolloin todettiin paikoitellen mikrobikasvustoa ulkoseinien lämmöneristeissä.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hyväksyi 1,7 miljoonan euron korjaushankkeen viime viikolla. Kaupunkiympäristön toimiala maksattaa korjauskulut vuokralaisilla. Vuokra määräytyy kiinteistön huoneistoalan, 8 528,5 hyötyneliömetrin mukaan.

Koulun kokonaisvuokra nousee 159 483 euroon per kuukausi. Vuodessa se tekee yli 1,9 miljoonaa euroa. Neliövuokra nousee noin 13 eurosta 18,70 euroon. Korotusta perustellaan 3 prosentin tuottovaatimuksella. Lopullinen vuokra tarkistetaan toteutuneiden rakennuskustannusten mukaan.

Pirjo Pihlajamaa