Pukinmäessä kaavoitetaan aiempaa tiiviimpää: Seurakuntakodin tilalle 10-kerroksinen talo

Havainnekuvassa kuvattuna Säterintien tontin suunniteltu tilanne sitten, kun tontilla on kaksi uutta kerrostaloa. Kuva Helsingin kaupunki

Pukinmäessä tehdään asemakaavamuutosta samanaikaisesti kolmeen eri kortteliin. Ne sijaitsevat osoitteissa Säterinportti 3 / Säterintie 7-9, Madetojankuja 1 ja Karhusuontie 12. Kaikille tonteille kaavoitetaan kerrostaloja. Tavoitteena on tehostaa maankäyttöä Pukinmäen asemanseudulla. Osa taloista on nykyistä rakennuskantaa korkeampaa.

Säterinportti 3:n ja Säterintie 7-9 muodostamaan kaupungin omistamaan asuinkortteliin on merkitty kaksi uutta taloa. Niistä toinen on sijoitettu kesällä 2017 lakkautetun Pukinmäen seurakuntakodin paikalle. 450 neliömetrin kokoisen kiinteistön korvaa 10-kerroksinen asuintalo, joka on kooltaan 3 800 neliömetriä. Toinen tontille suunniteltu talo on viisikerroksinen. Sen kooksi on merkitty 2 000 neliömetriä. Tontilla on ennestään kolme kuusikerroksista taloa.

Tontille on paikoitustalo, johon mahtuu 62 autoa. Paikoitustalo kaavoitetaan niin, että sitä voi myöhemmin tarvittaessa korottaa. Kaikkiaan kortteliin on merkitty 99 autopaikkaa, sillä pihalle on sijoitettu 13 autopaikkaa ja suuremman kerrostalon kellariin vielä 24 paikkaa.

Madetojankujan varteen on suunniteltu uusi kerrostalo asuintontin nykyisen pysäköintipaikan kohdalle. Karhusuontiellä on tarkoitus purkaa pari rivitaloa ja korvata ne viisikerroksisella kerrostalolla. Molemmat kohteet ovat yksityisomituksessa.

Suunnitelmia esiteltiin asukkaille Malmitalolla joulukuussa. Kaavaa valmisteleva Helsingin kaupunkiympäristön toimialan arkkitehti Joakim Kettunen on kirjannut ylös Malmitalolla hänen juttusillaan käyneiden noin 40 ihmisen ajatuksia tulevasta rakentamisesta.

10-kerroksisen talon suunnitelmat herättivät kysymyksiä. Ihmiset kysyivät, että poikkeaako kerrosluku liikaa ympäröivästä rakennuskannasta. Myös varjostus puhutti. Korkean talon varjo lankeaa Säveltäjänpuistoon, jossa on taiteilija Lauri Astalan graniittinen teos Aurinkolabyrintti. Sen keskeisenä osana on aurinkokello, jota suunniteltu uudisrakennus saattaa varjostaa.

Madetojankujan uudisrakennus ei läsnäolijoita juuri kiinnostanut. Sen sijaan Säterintien liikenneturvallisuus, pysäköinti- ja huoltojärjestelyt synnyttivät keskustelua.

Karhusuontielle ehdotettua kerroslukua viisi pidettiin ylimitoitettuna. Toivottiin, että kerroslukua vähennetään tai soveltuvuutta miljööseen parannetaan esimerkiksi kattomuotoilulla.

Karhusuontien niukkaan kaava-aineistoon sisältyy havainnekuva, mutta se ei suunnitelmia juuri havainnollista. Yleisön toiveena olikin saada vielä toinen havainnekuva eri suunnasta.

Myös Karhusuontiellä puhuttiin liikenneturvallisuudesta. Liikenne koetaan turvattomaksi jo nyt. Lisärakentamisen mukanaan tuoma liikenteen lisääntyminen huolestutti erityisesti Kuismakujalla, jota pitkin kulkee koululaisia. Ihmisiä kiinnosti myös suunnitelmassa esitetty pieni liiketila.

Pukinmäen kaavasuunnitelmat löytyvät osoitteesta www.hel.fi/suunnitelmat. Niistä voi antaa palautetta 27.1.2020 asti.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliKohtaamisia
Seuraava artikkeliMitä Koilliseen rakennetaan?