Vanhan Helsingintien ilme muuttuu

Vanhan Helsingintien näkymät tulevat muuttumaan rakentamisen myötä. Kuva Teija Loponen

Ala-Malmin näkymät Vanhan Helsingintien, entisen Latokartanontien, varressa tulevat muuttumaan melkoisesti. Uusien asuin- ja liikerakennusten rakentaminen vaatii myös uusia väyliä niille.

Kaupungilla käsittelyssä oleva katusuunnitelma, joka koskee Vanhaa Helsingintietä välillä Malminkaari –Longinoja. Vanha Helsingintie on nykyinen katu, jonka länsipuolella sijaitsee nykyisiä liikerakennuksia ja palvelutalo sekä rakentuu uusi asuinkortteli. Kadun itäpuolelle rakentuu uusia asuin-, liike-, toimisto-, palvelu- ja keskustatoimintojen alueita. Vanha Helsingintie liittyy pohjoispäästään nykyiseen Malmin liityntäliikenneterminaaliin.

Alueen kehittymistä ja täydennysrakentamista varten on laadinnassa katusuunnitelmarypäs, joka kattaa nykyisistä kaduista Vanhan Helsingintien, K. H. Wiikin kadun, Malmin asematien, Malminkaaren, Pekanraitin ja Vilppulantien sekä uusista kaduista Helge Nymanin kujan ja Paavolanpolun.

Puistojen osalta suunnitellaan uusia reittiyhteyksiä olemassa oleviin puistoihin Yrjölänpuistoon sekä viheralueisiin Vanhan Helsingintien varrella ja Paavolantien päädyssä.

Suunnitelman kaduista K. H. Wiikin katu on asuntokatu, joka päättyy eteläpäästään kääntöpaikkaan. Pohjoispäässä K. H. Wiikin katu liittyy Malminkaareen. Pohjoisosasta katua tulee kulku keskustatoimintojen korttelin huoltopihalle ja parkkihalliin. K. H. Wiikin kadun katualueen leveys vaihtelee 10,0 –17,1metrin välillä. Ajoradan leveys on 6 metriä. Ajoradan länsireunaan rakennetaan 3 metriä leveä jalkakäytävä. Katu päättyy kääntöpaikkaan.

Pekanraitin länsipäässä rakennetaan huoltoajon salliva 5,6 metriä leveä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie sekä 5,9 metriä leveä tontille ajon salliva yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Pekanraitin itäpuolelle rakennetaan 4,9 meriä leveä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie sekä 3,7 metriä leveä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie.  Pekanraitilta rakennetaan porrasyhteys ja tukimuuri Vanhalle Helsingintielle. Nykyinen tukimuuri Pekanraitilla säilytetään.

Vilppulantien katualueenleveys on kapeimmillaan 20 metriä ja leveimmillään 33,4 metriä. Ajoradan leveys on 3 –8,9 metriä. Ajoradan pohjoisreunaan rakennetaan 2,5 metriä leveä jalkakäytävä ja 4 metriä leveä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie sekä linja-autopysäkki. Kadun eteläreunaan rakennetaan 2,5 –3 metriä leveä jalkakäytävä sekä 2 metriä leveä pysäköintikaista.

Helge Nymanin kuja on uusi katu, jonka itäpuolella sijaitsee nykyistä pientalo-asutusta. Kadun länsipuolelle rakentuu uusi asuinkortteli. Katu sijoittuu rakennetulle asuntovaltaiselle alueelle. Helge Nymanin kujan rakentaminen mahdollistaa suunnitellun rakentamisen alueelle.

Paavolanpolku on sekin uusi katu, jonka pohjoispuolelle sijoittuu nykyistä ja uutta asuinrakentamista. Kadun eteläpuolelle sijoittuu pysäköintialue. Paavolanpolun rakentaminen on edellytys suunnitellun asuinrakentamisen toteuttamiseen. 

Paavolanpolku on yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, johon liittyvät uusi yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie Helge Nymanin kuja. Paavolanpolku liittyy länsipäästään Vanhaan Helsingintiehen ja itäpäästään puistoraittiin. Paavolanpolun katualueen leveys on 5 metriä. Yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien leveys on 3,5metriä.

Katu- ja puistosuunnitelmat valmistuvat kesällä 2020 ja rakennustyöt alueella etenevät vaiheittain. Ensimmäisenä rakennetaan Vanhan Helsingintien pohjoisosan muutokset, joiden arvioitu rakentamisen aloitus on vuonna 2021.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliMalmin lentokentän päivystäjien työ päättyy
Seuraava artikkeliViikinmäen huipun louhinta arveluttaa naapureita