Nallenrinne käsiteltiin uudelleen lautakunnassa

Malmin lumenkaatopaikan asfalttikenttä kuuluu Nallenrinteen osa-alueeseen. Tulevaisuudessa lumenkaatopaikan uusi osoite löytyy Kivikosta. Kuva Pirjo Pihlajamaa

Nallenrinteen asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti kaupunkiympäristölautakunnan viime viikon kokouksessa. Lautakunta hyväksyi kaavan jo kesäkuussa, mutta päätös poiki 13 muistutusta ja 8 viranomaislausuntoa. Kaavoittaja korjasi kaavaa ja toi sen uudelleen päätettäväksi.

Päivitetyssä kaavassa on aiempaa enemmän kaavamääräyksiä. Niiden mukaan tonteilla tulee esimerkiksi tuottaa uusiutuvaa energiaa. Pysäköintilaitoksiin tulee tehdä riittävästi sähköautojen latauspaikkoja. Oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata melulta siten, että saavutetaan melutason ohjearvot päivällä ja yöllä. Tattariharjuntiehen ja Ilmasillantiehen rajautuvien asuinrakennusten osalta mahdollisimman usean asunnon tulee suuntautua melulta suojaisemman sisäpihan suuntaan.

Kokouksessa tehtiin vielä pieni lisäys, kun jäsen Atte Kaleva (kok) teki ja jäsen Nuutti Hytinen (ps) kannatti vastaehdotusta, että päätöstekstiin kirjoitetaan teksti ”lautakunta korostaa Malmin lentokentän alueen monimuotoisen biotoopin luontoarvojen selvittämistä ja säilyttämistä mahdollisuuksien mukaan”. Kryptinen muotoilu sopi kaikille jäsenille ja vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jo vuosi sitten lautakunta päätti käsitellessään Nallenrinteen ja Lentoasemakortteleiden kaavarunkoa, että kaavassa huomioidaan kentän alueen erittäin tärkeiden luontoarvojen säilyttäminen.

Malmin lentokentän alueen ensimmäinen osa-alue, 2 800 asukkaan Nallenrinne levittäytyy liki 20 hehtaarin alueelle Tattariharjuntien ja Malmin lentokentän eteläosan väliin. Alue on tällä hetkellä pääosin puistoa.

Kaavatekstien mukaan Malmille on tulossa monimuotoinen ja elävä, vetovoimainen, urbaani alue, jossa on aivan uusi katuverkosto. Kaavoittaja lupaa, että segregaatiokehitystä ehkäistään toteuttamalla laadukasta asumisympäristöä. Pyöräilijöille tulee baanaa ja kiskojen ystäville pikaraitiotie. Alueelle suunnitellun Ilmasillantien ja Tattariharjuntien varteen sekä keskeiselle Nallenrinteenaukiolle tulee liiketilaa. Asuinkortteleissa on pysäköintitalot ja kotien tuntumasta löytyy lähipalvelut päiväkodista alkaen.

-2 800 onnellista uutta helsinkiläistä saa täältä asunnon. Kaupungille taloudellisesti hyvin kannattava kaava, helppo rakentaa ja siksi esirakennustyöt halpoja, kirjoitti lautakunnan jäsen Osmo Soinivaara (vihr) blogissaan ennen kokousta.

Kaavoitettavan rakennusoikeuden arvo on karkean arvion mukaan 70 miljoonaa euroa. Alustavien, arvonlisäverottomien laskelmien mukaan kuluja kaupungille tulee esirakentamisesta 12 miljoonaa euroa (me), katutöistä 9 me, viheraluetöistä 4 me ja julkisista palvelurakennuksista 9 me. Yhtä kerrosalaneliömetriä kohti se tekee noin 250 euroa.

Laskelmasta puuttuvat vielä miljoonia maksavien raitiotien ja alueen pohjoisosassa rakentamisen tieltä siirrettävän Gasumin kaasuputken kustannukset. Kaupunki on jo päättänyt antaa Gasumille 300 000 euroa, jotta yhtiö voi suunnitella putken siirtoa. Lentokentän rakentamisen vastustajat ovat valittaneet virkamiehen tekemästä päätöksestä. Kaupunki hylkäsi valitukset.

Lentokentän aluetta aiotaan rakentaa 400-600 asunnon vuositahtiin. Kaupunki haluaa lakkauttaa lentotoiminnan tämän vuoden lopussa ja antaa tilaa ennen rakentamista muulle käytölle kuten hiihdolle, luistelulle ja muulle ulkoilulle sekä tapahtumille.

Kaavan seuraava etappi on kaupunginhallitus ja sitten kaupunginvaltuusto. Mahdolliset kaavavalitukset voivat vielä lyödä kapuloita rattaisiin.

Pirjo Pihlajamaa