Asemakaavanmuutosruuhkaa joulunalusviikolla

Pukinmäen asema
Pukinmäestä on esillä kolme kaavamuutossuunnitelmaa, jotka sijoittuvat lähelle Pukinmäen asemaa. Kuva Teija Loponen

Joulunalusviikolle on keskitetty melkoinen määrä asemakaavanmuutosten esittelyjä yhteen ja samaan iltaan. Uutta Koillis-Helsinkiä illassa esitellään niin Malmin, Viikin, Pukinmäen kuin Pihlajamäenkin sekä Tapaninvainion ja Kivikon kaavamuutoksia.

Malmitalolla on esillä Pukinmäestä kolme kaavamuutosta. Yksi asiakokonaisuus on Säterinportin, Madetojankujan ja Karhusuontien varteen suunniteltujen asuinkerrostalojen rakentaminen.

Säterintiellä mahdollistetaan pysäköintilaitoksen laajentaminen lisärakentamisineen. Madetojankujalle on suunniteltu uusi kerrostalo asuintontin nykyisen pysäköintipaikan kohdalle ja Karhusuontie 12:ssa suunnitellaan kahden rivitalon korvaamista kerrostalolla.

Pukinmäestä käsitellään myös Asteritien katusuunnitelmaluonnosta, jossa muutos koskee kadun poikkileikkauksen muutosta ja jalankulun edellytyksien parantamista. Tavoitteena on lisäksi mahdollistaa kadunvarsipysäköintiä.

Kolmas suunnitelmaluonnos koskee Eskolankaarta, joka on ainoa ajoyhteys Kehä I:ltä suoraan Pukinmäkeen. Muutos liittyy Malminkaareen liittymänjärjestelyjen toteuttamiseen sekä alueen pyöräilyn ja jalankulun parantamiseen. Suunnitelmassa parannetaan myös yhden korttelin liittymäjärjestelyjä Eskolankaarella.

Pihlajamäessä pohditaan Rapakivenkujan lisärakentamista ja Viikissä suunnitellaan tiedepuiston alueelle uutta asuinkorttelia. Maakaarenkuja 2:n tontti on ollut varattuna toimitila-, opetus- ja tutkimuskäyttöön ja se olisi tarkoitus muuttaa asuinkäyttöön. Tontille tulisi uusia korkeudeltaan vaihtelevia asuinkerrostaloja. Uuden asuinkorttelin suunnittelussa otetaan huomioon Lahdenväylän liikenteen tuottamat ympäristöhäiriöt.

Tapaninvainiosta esillä on Karhusuontien liittymäjärjestelyt.  Tavoitteena on parantaa jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä poistamalla ajoradalta kääntyvien kaistat Karhusuontien liittymässä. Tapaninvainiontien ylittäminen Karhusuontien liittymässä helpottuisi, kun kääntyvien kaistat poistuisivat ja ylitykseen keskikorokkeen molemmin puolin jää vain yksi ajokaista ylitettäväksi. Samalla siirretään jalkakäytäviä ja pyöräteitä ajoradalle päin näkemien parantamiseksi.

Pukinmäenkaarenmuutos puolestaan koskee Karhusuontien ja Katajamäentienvälistä osuutta ja sen liittymänjärjestelyjen turvallisuuden parantamista. Samalla alueella pyöräily- ja jalankulkumahdollisuudet paranisivat.

Koillisen omien kaavojen lisäksi illassa käsitellään Kivikon pelastusasematontin kaavaa. Kivikonkujan varteen on kaavan mukaan voinut sijoittaa helikopterikentän, huoltorakennuksen ja maanalaisia tiloja. Kaavaa on tarkoitus muuttaa niin, että myös tontin kaupallinen käyttö helikopterikenttänä olisi mahdollinen.

Kaikista näistä kaavamuutoksista keskustellaan Uutta Koillis-Helsinkiä -illassa Malmitalossa tiistaina 17.12. klo 16–19. Mielipiteensä suunnitelmista voi lausua tammikuun puoliväliin sakka.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliLaadukasta läheltä
Seuraava artikkeliImmolantiellä pelätään koululaisten puolesta