Lentokentän rakentamissuunnitelmat etenevät: Nallenrinteeseen 2800 asukasta

Nallenrinne
Nallenrinne, korttelin 38236 sisäpiha. Korttelit ovat suuria ja niiden sisällä pihatilat vaihtelevia. Kuva: Voima Graphics Oy

Malmin lentokentän alueen ensimmäisen alueen Nallenrinteen tarkistettu asemakaavaehdotus on valmistunut. Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli asemakaavamuutosta eilen tiistaina.

Nallenrinne sijaitsee Malmin lentokentän alueen eteläosassa Tattariharjuntien varrella. Alueelle suunnitellaan asuntoja noin 2800 asukkaalle, lähipalveluja sekä päiväkotia. Alueen pohjoisosan puisto muodostaa osan koko lentokenttäaluetta yhdistävästä puistoverkostosta.

Lautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä muistutuksia ja lausuntoja varten kesällä. Kaavasuunnitelmaa on kehitetty syksyn aikana saadun palautteen pohjalta. Kaavamerkintöihin on lisätty muun muassa merkintä, että tonteilla tulee tuottaa uusiutuvaa energiaa. Alueen päiväkoti suunnitellaan aiempaa suuremmaksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan aloitteesta.

Kaupungin tavoitteena on käynnistää Malmin lentokentän alueen asuntorakentaminen Nallenrinteen kaava-alueella niin pian kuin mahdollista, heti 2020-luvun alkupuolella.

Tavoitteena on toteuttaa Malmin lentokentän alueelle hiilineutraali energiajärjestelmä, joka tarjoaa mahdollisimman vähäpäästöistä energiaa rakentamisen alusta alkaen. Selvityksen mukaan perinteisen kaukolämpöratkaisun sijaan alueelle kannattaisi energiankäytön päästöjen vähentämiseksi rakentaa uusiutuvaa energiaa ja hukkalämpöjä paremmin hyödyntävä järjestelmä.

Selvityksen tuloksena parhaiksi vaihtoehdoiksi nousevat vaihtoehdot, joissa lämmityksessä hyödynnetään maalämpöä, joka yhdistyy alueen lämpöverkkoon. Niissä päästöt ja elinkaarikustannukset olivat pienimmät.

Jatkosuunnittelussa tarkasteltavia asioita ovat muun muassa matalalämpöinen alueellinen lämmönjakeluverkosto, maalämmön tuotannon sijaintimahdollisuudet esimerkiksi puistoalueilla ja toteutuskelpoisuuden arviot. Helsingin kaupunki ja Helen kehittävät alueen energiajärjestelmää yhteistyössä.

Teija Loponen