Lasten asialla

Tänään keskiviikkona Lapsen oikeuksien päivänä lapsen oikeuksien sopimus täyttää jo peräti 30 vuotta.  Lasten ja nuorten asema on muuttunut monella saralla paremmaksi näiden vuosikymmenten aikana, mutta yhä tekemistä riittää. Suomen perustuslaki edellyttää, että lasten on saatava ilmaista näkemyksensä kaikissa itseään koskevissa asioissa. YK:n lapsen oikeuksien komitea on kehottanut Suomea vahvistamaan lasten osallistumisjärjestelmiä. Valtioneuvosto on kutsunut tänään sata 5-17-vuotiasta lasta eri puolilta Suomea työskentelemään yhdessä ministerien, oikeuskanslerin ja eri virkamiesten kanssa työpajoihin, joissa käsitellään erilaisia lasten tulevaisuuden kannalta tärkeitä asioita.

Yksi Valtioneuvoston valtaus –tempauksen työpajojen aiheista on ilmastokysymys. Ilmastokysymys on monien nuorten mielissä ja lehtemme nuorten työelämään tutustujien tekemässä gallupissa ilmastohuoli näkyi niin nuorten kuin aikuistenkin vastauksissa. Moni nuori on sitä mieltä, etteivät päättäjät tee riittävästi asian eteen. Lasten ja osallistumista on lisätty viime vuosina muun muassa Helsingin nuorisoneuvostolla, jonka vaalit juuri päättyivät. Ehdokkaana oli lukuisa määrä nuoria myös täältä Koillis-Helsingistä, vaikuttamisen halua riittää. Nuorisoneuvoston lisäksi nuoret ovat päässeet vaikuttamaan heille tärkeiden asioiden toteutumiseen myös Ruuti-budjetin kautta.

Lapset ja nuoret elävät sen varassa, mitä aikuiset päättävät ja mistä asioista vaikkapa heidän vanhempansa kantavat huolta. Toiset ovat huolissaan digitaalisen oppimateriaalin käyttömääristä lasten silmien ja ”someniskojen” vuoksi, toiset siitä, että lasten koulukiusaamista ei saada loppumaan. Lapsen oikeus on saada elää turvallinen lapsuus ja nuoruus, jossa hänen terveyttään, tarpeitaan ja kehittymistään edistetään. Se tarkoittaa turvallisia ja terveellisiä koti-, päiväkoti- ja kouluoloja, virikkeitä elämään ja myös mahdollisuuden olla huoleton, leikkivä lapsi. Tänäkään päivänä nuo asiat eivät kaikkien kohdalla toteudu. Työtä siis riittää.

Päätoimittaja Teija Loponen