Pormestarin asukasilta Puistolassa: Virkamiehet yllättivät iloisesti

Virkamiehet ja alueen toimijat esittelivät toimintaansa ja vastailivat kysymyksiin ennen varsinaista asukasiltaa.

Liikennekysymykset, koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat sekä lentokenttä herättivät runsaasti kysymyksiä Puistolan peruskoululla viime torstaina pidetyssä pormestarin asukasillassa.

Ennen varsinaista asukasiltaa oli asukkailla mahdollisuus kysyä aulatiloihin sijoittuneilta virkamiehiltä mieltään painavista asioista. Useampi asukas kertoi yllättyneensä iloisesti siitä, miten myönteisesti virkamiehet olivat suhtautuneet heille osoitettuihin toiveisiin ja sopineet jatkoyhteydenpidosta tai lisäselvityksien teosta tai kertoneet minkä tahon kanssa asiasta kannattaa käydä jatkokeskusteluja.

-En olisi uskonut, että yhdellä puhumisella asia voisi selvitä, iloitsi eräskin rouva saamaansa suoraa lupausta pienen ongelman korjaamiseksi.

Virkamieskohtaamisten lisäksi aulassa lobattiin vielä viimeisenä äänestyspäivänä alueen Omastadi-hankkeita, yhdistykset esittelivät toimintaansa ja muun muassa palomiehet ja poliisi olivat paikalla ja jututettavissa.

Varsinaisessa asukasillassa ei ihan yhtä suoria vastauksia osattu aina antaa. Alkuun kuitenkin pormestari Jan Vapaavuori kehui Puistolaa ja kertoi asuneensa siellä noin nelivuotiaasta parikymppiseksi. Aikaa edelliskäynnistä oli sen verran, että rakennuskanta on tihentynyt ja Vapaavuori lähes eksyi Puistolan peruskoululle tullessaan.

Ensimmäiset puheenvuorot saivat kaupunginosaseurojen edustajat Kari Koponen ja Katriina Alestalo. Koposta kiinnosti, mitä Vapaavuori pitää Puistolassa arvokkaana, vastaus asukkaita, ja Alestaloa, miten kaupungin omistuksessa olevien talojen kuntokartoituksista ja kunnostustarpeista huolehditaan. Kaupungilla on investointiohjelma miitä varten.

Eija Säilää kauhistutti koulun rakentamissuunnitelma Suuntimopuistoon, siinä kun menetetään alueen ainoa puisto ja radan läheisyys tekee paikan turvattomaksi. Joakim Kettusen mukaan Suuntimopuisto tuli valituksi, koska sitä voidaan sen keskeisen sijainnin vuoksi käyttää sekä Tapulikaupungin, että Puistolan koulujen ja päiväkotien väistötilana. Puistoaluettakin jää yhä. Tontille toivottiin yhä myös maauimalaa, mutta siitä ei lupauksia annettu.

Maiju Tawast toivoi rakentamisessa ympäristön huomioimista sekä sitä, että yhteisöllisiäkin tiloja tulee olla -myös taiteille.

Ikääntyvien määrän kasvun ja tilanpuutteen nosti esiin valtuutettu Sinikka Vepsä, joka muistutti, että myös terveyspalvelut on säilytettävä alueella.

Suurmetsäntien pysäköinti sekä Koudantien liikennevalot nostettiin esille, samoin tienvarsilta kaadetut puut, joita toivotaan takaisin.

Kaupunki ei pysäköintipaikkoja satunnaiseen tarpeeseen lisää, puita sen sijaan joudutaan kaatamaan yhä, sillä aikoinaan Puolasta hankitut vaahterat eivät Suomessa menestykään. Uudisistutuksia tehdään teiden kunnostamisen yhteydessä.

Malmin lentokenttä nostettiin esiin monta kertaa, joista viimeisellä pormestarin vastauksessa alkoi jo olla ärtymyksen makua. Vastauksena oli, että valtio vastaa ilmailutoiminnasta, ei kaupunki.

Seppo Posti halusi tietää kauanko Malmin lentokenttää kiertävä virkistysreitti on käytettävissä. Rakentaminen käynnistyy parin vuoden kuluttua ja lopulta vain osa nykyisestä raitista säilyy, reitti siirtyy osin asuinalueelle rakennetuille poluille.

Muita esille nousseita kysymyksiä olivat kierrätysastioiden puute, Landentien melueste, vyöhykemaksut ja Tattarisuon käyttötehokkuus.

Koko ilta löytyy videoituna Helsinki-kanavalta.

Teija Loponen

Jan Vapaavuori
Pormestari Jan Vapaavuori vastaili itse osaan asukkaiden kysymyksistä, osaan antoivat virkamiehet vastauksia. Kuva Teija Loponen