Malmin tornista 31

Mikael Ranta onnistui rengastamaan harvinaisen heinäkurpan Malmin lentokentällä. Kyseessä on ensimmäinen Suomessa tänä vuonna rengastettu yksilö. Kuva Mikael Ranta

Liikenne- ja luontoalue

Malmin lentokenttä on virallisesti liikennealue. Määritelmä luo turhan kapean mielikuvan. Kenttä on samalla poikkeuksellisen arvokas niittyalue. Tämän ovat huomanneet kaupunkipäättäjätkin.

Viime keväänä sai luontoaktiivi Jussi Laine ajatuksen. Jospa kutsuttaisiin Malmin lentokentälle kaupunginvaltuutettuja ja kerrottaisiin heille alueen luontoarvoista?

Hän oli huomannut yllättävän harvan tietävän, mitä kaikkea suuri niittyalue kätkee sisäänsä. Idea sai hyvän vastaanoton. Lopputuloksena oli, että kentällä vieraili kolmeen otteeseen joukko valtuutettuja ”kaavakävelyllä”.

Vierailuiden tarkoituksena ei ollut puhua lentotoiminnan jatkamisesta eikä edes asuntokaavoituksen yksityiskohdista. Sen sijaan valtuutetut saivat kuunnella asiantuntijoiden alustuksia lentokentän luonnosta. Esitelmöijät kertoivat kenttäalueen 350 kasvilajista ja runsaasta linnustosta, kiuruista, niittykirvisistä ja valkoselkätikoista. Osansa saivat myös uhanalaiset perhoslajit sekä rauhoitetut lepakot. Alustajia yhdisti kasvava huoli massiivisen rakentamisen vaikutuksesta herkkään Longinojaan sen erittäin uhanalaisiin meritaimeniin.

Monelle valtuutetulle oli uusi asia, että kentän alueesta vain 18%  on asfaltin tai rakennusten alla. Loppu on suurta 100 hehtaarin luonnonniittyä. Viheralue on riittävän suuri, jotta sinne on voinut muodostua omaleimainen ja harvinainen niittybiotooppi. Malmin tilanne muistuttaa vanhoja Puolustusvoimien alueita. Niidenkin poikkeukselliset luontoarvot on ymmärretty vasta äskettäin.

Helsingin kaupunki on hyväksynyt 8.2.2010 tavoitteet, joilla niittyalueita halutaan suojella. Varsinkin suuret avoniityt ovat tärkeitä paikallisille asukkaille kulttuuriperinteen, maiseman ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. Malmin lentoaseman niittyalue täyttää nämä vaatimukset.

Kaavakävelylle osallistunut kaupunginvaltuutettu Atte Kaleva (kok) teki 11.9. valtuustoaloitteen. Siinä esitetään, että kenttäalueen rakennushakkeesta tehtäisiin kattava ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Tällainen arviointi käsittää luontoarvojen lisäksi yhdyskuntaloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset. Malmin lentoaseman kohdalla tällainen arviointi olisi erityisen perusteltu.

Aloite sai yli puoluerajojen ulottuvan tuen. Helsinkiläisen kuntapolitiikan merkillisyyksiä on kuitenkin se, että luontoarvoista yleensä huolehtivista Vihreistä yksikään ei halunnut lähteä tukemaan aloitetta.

Raine Haikarainen