Viikin kampus on visioissa globaali biobisneksen innovaatiokeskus

Viikin kampus
Jos visiot Bio-Viikistä toteutuvat, hyötyisi siitä niin Helsinki kuin koko Suomi. Kuva Pirjo Pihlajamaa

Jos Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston, Senaatti-kiinteistöjen ja Viikin virastojen ja tutkimuslaitosten yhteistyö kantaa hedelmää, voi Viikin kampus olla tulevaisuudessa kestävän biotalouden osaamis- ja innovaatiokeskittymä.

Siihen on hyvät edellytykset, ilmenee Resolute HQ Oy:n tekemästä konsulttiselvityksestä. Siinä kerrotaan, että Helsingin yliopisto tekee vuosittain noin sata keksintöilmoitusta. Niistä noin kolmannes on peräisin Viikin kampukselta. Viikkiin päätyy jo kolmasosa eli noin 70 miljoonaa euroa Helsingin yliopiston saamasta täydentävästä tutkimusrahoituksesta.
Kampuksella toimii myös kaupungin ja yliopiston rahoittama, yrittäjyyden edistämistä varten perustettu Helsinki Think Company.

Viikin kampukselle on keskitetty Helsingin yliopiston biotieteiden, maa- ja metsätaloustieteiden sekä farmasian ja eläinlääketieteen opetus ja tutkimus. Viikin kampuksella on seitsemän Suomen Akatemian huippuyksikköä ja neljä akatemiaprofessoria. Yliopiston neljän tiedekunnan ja Biotekniikan instituutin lisäksi kampuksella on Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus ja Ruokavirasto.

Viikin kampus on jo nyt Suomen merkittävin ’Green Bio Life’ eli kestävän biotalouden tutkimuksen osaamiskeskittymä, mutta sen potentiaali on konsultin mukaan jäänyt hyödyntämättä. Viikin eri toimijoiden välisiä suhteita ei kehitetä systemaattisesti eikä tutkimustyöstä synny liiketoimintaa niin paljon kuin voisi. Yritysten osallistumista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan ei tueta riittävästi eikä alueelle houkutella bioalan yrityksiä.

Konsultti neuvoo, että Viikiin kampukseen on syytä alkaa panostaa järjestelmällisesti. Viikille oleellisista toimijoista kannattaa muodostaa allianssi, jonka tehtävänä on kehittää ja markkinoida Viikin innovaatiokeskittymää. Lisäksi kannattaa perustaa kampusneuvottelukunta, joka koordinoi alueen keskeisten toimijoiden yhteistyötä.

Näin voidaan konsultin mukaan ”edistää Viikin kehittymistä kestävän biotalouden osaamis- ja innovaatiokeskittymänä ja vauhdittaa kestävien ja ilmastomyönteisten tuote- ja palveluinnovaatioiden syntyä ja kaupallistamista”.

Konsulttityön ovat tilanneet Helsingin yliopisto, Helsingin kaupunki, Senaatti-kiinteistöt ja Luonnonvarakeskus.

Konsultin raporttiin perehtynyt kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on päättänyt puoltaa selvitykseen nojaavaa esitystä. Elinkeinojaosto linjasi ennen kesälomia, että tavoitteena on muodostaa Viikille vahva toimintamalli ja brändi.

Visioiden mukaan Bio-Viikki houkuttelee ja synnyttää liiketoimintaa ja uusia ratkaisuja niin koti- kuin ulkomaalaisille markkinoille.
Seuraavaksi on tarkoitus perustaa koordinaatioyksikkö, johon rekrytoidaan innovaatiojohtaja ja kaksi työntekijää. Alustavan suunnitelman mukaan innovaatioallianssi käynnistetään ja vakiinnutetaan vuosina 2020-2023.

Alustavissa keskusteluissa on päärahoittajina nähty Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto. Muut Viikin avaintoimijat kutsuttaisiin mukaan pienemmillä rahoitusosuuksilla. Rahaa arvioidaan tarvittavan noin 500 000 euroa vuodessa.

Vastaavaa mallia on rakennettu terveysteknologia-alojen edistämiseksi Meilahden kampuksella. Jatkossa kampukset voisivat tehdä myös yhteistyötä.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliKaislikossa suhisee vielä elokuussakin
Seuraava artikkeliUuden oppimista