Malmin lentoaseman suojelu uudelleen ympäristöministeriöön

malmin kenttä yleisötapahtuma
Malmin lentokentällä voidaan järjestää monenlaisia yleisötapahtumia ilmailun rinnalla. Kuva Teija Loponen

Malmin lentoaseman ystävät ry on valittanut Uudenmaan ELY-keskuksen tekemästä uudesta päätöksestä Malmin lentoaseman suojeluasiassa.

-ELY-keskus ei noudattanut ympäristöministeriön palautuspäätöstä, vaan hienosääti perusteluitaan käytännössä koskematta aiempaan päätökseensä, toteaa MLY:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Ympäristöministeriö kumosi Uudenmaan ELY-keskuksen 7.6.2018 antaman päätöksen väärän lain soveltamisen takia. Ympäristöministeriö on katsonut asiassa selvitetyksi, että Malmin lentoasema on rakennusperintölaissa tarkoitetulla tavalla valtakunnallisesti merkittävä. Jos yksikin rakennusperintölain 2.3 §:n edellytys täytyy, on sovellettava rakennusperintölakia.

Yhdistys vaatii, että ympäristöministeriö kumoaa jälleen ELYn  väärän päätöksen, määrää asian uudelleen käsittelyn ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti oikeaa lakia soveltamalla.

-Vaadimme nyt, että uudessa käsittelyssä suojelun valtakunnalliset edellytykset punnitaan suojelua estäviä seikkoja vastaan ja oikean lain mukaisesti, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Hyvönen huomauttaa, että vaikka poliittinen paine on vahva, tulee viranomaisten kyetä toimimaan objektiivisesti ja oikeiden lakien mukaan.

Malmin lentoasemalla on voimassa vaarantamiskielto, joka pysyy voimassa kunnes suojelupäätös saa lainvoiman.

Suomessa tuli voimaan 1.9.2018 Euroopan neuvoston puiteyleissopimus (Faro), jonka 9. artikla koskee kulttuuriperinnön kestävää käyttöä. ELY-keskuksen olisi Hyvösen mukaan tullut huomioida se uudessa päätöksessään. Näin myös asianosaisille, ainakin Malmin lentoaseman ystävät ry:lle ja Museovirastolle olisi tullut varata mahdollisuus tulla kuulluksi tämän sopimuksen merkityksestä käsillä olevassa tapauksessa.

Myös Museovirasto on valittanut päätöksestä. Lausunnossaan 1.11.2018 Museovirasto totesi, että asemakaavoituksen tavoitteet täyttää kenttä asuinkortteleilla tuhoaa historiallisesti ja rakennustaiteellisesti ainutlaatuisen monumentin huolimatta siitä, että pari rakennusta säilyisi ja kiitotietä hyödynnettäisiin katulinjana.

Virasto vaatii nyt, että ympäristöministeriö palauttamatta asiaa ELY-keskukselle antaa Museoviraston vaatimusten mukaiset suojelumääräykset Malmin lentoasemalle. Museovirasto on valtion ylin asiantuntijaelin rakennusperintöasioissa.

Malmin kenttää on jo vuosia käytetty ilmailun lisäksi erilaisiin tapahtumiin, ja kentän käytölle on paljon mahdollisuuksia.
– Ed Sheeranin konsertti oli hyvä esimerkki alueen monipuolisuudesta ja mahdollisuuksista. Helsingin kaupunki voi kehittää alueesta todellisen ilmailu- ja ilmiökeskuksen ja rahoittaa toimintaa tämänkaltaisilla tapahtumilla. Vireillä olevat kuntalais- ja kansalaisaloitteet keräsivätkin Sheeranin konsertissa tuhansia uusia tukijoita. Poliitikkojen on syytä perehtyä asiaan, kuunnella kansalaisia ja tehdä oikeita päätöksiä, painottaa Timo Hyvönen.

Teija Loponen