Siltakyläntien tontista tehtyjä valituksia ei tutkita

Hoitokoti Sillanpirtti
Asukkaiden yritykset saada kaupunginhallitus pyörtämään tontinvarauspäätös eivät onnistuneet. KUVAAJA PIRJO PIHLAJAMAA

Kaupunginhallitus ei aio paneutua valituksiin, joita se on saanut huhtikuisesta päätöksestään varata Y-Säätiölle tontti Siltamäestä. Asiaa perustellaan sillä, että päätökseen sisältyi muutoksenhakukielto, joka tarkoittaa, ettei päätöksestä voi valittaa.

Kaupunginhallituksen tuoreeseen pöytäkirjaan merkittiin, että tontin varaus on vasta asian valmistelua. Päätöstä, joka ei ole lopullinen tulkitaan kunnallishallinnossa vailla valituskelpoisuutta olevaksi.

Helsingin kaupungin kirjaamolle toimitettiin Siltamäestä huhtikuussa kuitenkin yksi valitus ja yksi oikaisuvaatimus. Lisäksi seitsemän yksityishenkilöä vaati yhteisesti, että kaupunginhallituksen päätös pitää kumota ja palauttaa valmisteluun.

Vaatimuksia viime viikon maanantaina käsitellyt kaupunginhallitus päätti kirjata pöytäkirjaan, että päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Jos valmistelu- tai täytäntöönpanopäätöksestä tehdään oikaisuvaatimus tai valitus, se jätetään tutkimatta.

Kaupunginhallitus on varannut Y-Säätiölle rakennusmaata Suoja-Pirtti ry:n kanssa tehtävää kumppanuuskaavoitusta ja tuetun asumisen asumisyksikön sekä valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten. Siltakyläntie 11:n tontti on varattu säätiölle ainoastaan suunnittelua varten, eikä se kaupunginhallituksen mukaan suoraan taikka nimenomaisesti oikeuta tontin saamiseen.

Kaupunginhallitus ei ole nähnyt estettä varata tonttia, mutta se linjasi huhtikuussa monien vastaehdotusten päätteeksi, että Y-Säätiön on muun muassa parannettava tiedonkulkua asukkaisiin päin.

Monissa asukkaissa hanke on herättänyt voimakasta vastustusta. Ala-asteen viereen sijoittuvaan uudisrakennukseen kaavaillaan koteja päihdetaustaisille helsinkiläisille, joiden hoitoseurannasta ei ole takeita. Tontilla on toiminut Suoja-Pirtin ylläpitämä päihdekuntoutujien hoitokoti Sillanpirtti, jossa on ollut henkilökuntaa koko ajan. Huonokuntoisuuden takia tyhjennetty rakennus odottaa purkua.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliKauppa ja pienvarasto Pukinmäkeen
Seuraava artikkeliPukki huuhkajineen
 palautui Puistolassa