Immolantiellä saa rakentaa ja valittaa

KUVAAJA PIRJO PIHLAJAMAA Immolantien koulun tontille pystytetään kaksikerroksinen rakennus, jossa on aurinkosähköjärjestelmä. Energiatehokkuusluokaksi on ilmoitettu A (2018).

Helsingin kaupungin rakennusvalvontapalvelut on myöntänyt kaupungin itsensä Immolantie 9:ssä viikkoja sitten aloittamalle rakennustyömaalle rakennusluvan jälkijättöisesti. Lupa on valituskelpoinen tämän viikon ajan.

Myönnetty lupa on voimassa viisi vuotta alkaen 24. toukokuuta 2019 ja koskee määräaikaisen päiväkotirakennuksen rakentamista ja aloittamisoikeutta ennen luvan lainvoimaisuutta.

Rakennusluvassa kohteen määräaikaisuutta perustellaan sillä, että rakennus toimii lisätilana alueen kasvaneelle päivähoito- ja koulutilojen tarpeelle, kunnes pysyvät uudisrakennushankkeet valmistuvat. Sitten kun nyt tehtävän rakennuksen käyttö loppuu, poistetaan tilamoduulit ja rakennuspaikka ennallistetaan.

Rakennukseen sijoitetaan saman katon alle Immolan päiväkoti, ruotsinkielinen päiväkoti Staffan, leikkipuisto Tervapääsky sekä Pukinmäenkaaren peruskoululle kuuluvan Immolantien sivukoulun luokat 1 ja 2. Kohde halutaan käyttöön jo elokuussa. Naapurustolle on ilmoitettu vireillä olleesta rakennusluvasta. Siitä on tullut muutama huomautus. Yhden tontin haltija kritisoi sitä, ettei jo aloitetusta paalutustyöstä ole informoitu asukkaita, ja että työmaan metalliaita on sijoitettu luvatta osin huomauttajan tontille.

Kahden muun naapuriyhtiön edustajat ovat pyytäneet huomioimaan uudiskohteesta kantautuvan melun ja pelivälineet sekä ei-toivotun läpikulun ja puuston ja kasvillisuuden hoidon.
Naapurusto on myös tarjoutunut hakemaan ongelmakohtiin ratkaisuja yhteisesti kaupungin kanssa.

Rakennuslupapäätöksessä ilmoitetaan, että naapurustoon vaikuttavista asioista voi keskustella toiminnan harjoittajan kanssa. Rakennuslupaviranomaisella ei ole toimintamahdollisuuksia tässä kohtaa.

Koska lupaa on hakenut kunta eli Helsingin kaupunki, ei rahavakuutta tarvita ennenaikaisesta rakentamisesta. Rakentamislupaa moittiva voi kuitenkin jättää luvasta oikaisuvaatimuksen. Se on toimitettava Helsingin kaupungille Sörnäistenkatu 1:een viimeistään tämän viikon perjantaina virka-aikana.
Rakennus on kaksikerroksinen vuokratilapaviljonki, jossa on hissi. Puurunkoisen kiinteistön julkisivut ovat vihertävän harmaata pystypaneelia ja rimaa, sekä valkoista vaakapuupaneelia. Katolle tulee grafiitinharmaa betonitiiltä. Ikkunapuitteet, vesikaton varusteet ja muut vastaavat ovat valkoisia. Kohteen pääsuunnittelijana on Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliMalmin tornista 28
Seuraava artikkeliTraktoriin tulossa peruskorjaus