Immolantie 9 täyttyy syksyllä lapsista

Immolantien rakennustyömaa
Immolantiellä tehdään nyt pohjatöitä. Tontin asemakaavassa on erikseen korostettu, että rakentamisessa on pidettävä erityisesti huolta siitä, ettei puita ja pensaita vahingoiteta. KUVA PIRJO PIHLAJAMAA

Helsingin kaupunki puskee Tapaninvainion Immolantie 9:n rakentamishanketta vauhdilla eteenpäin. Kovassa kiireessä byrokratian mutkat näyttävät suoristuvan, jotta paviljonki voitaisiin avata hankesuunnitelman mukaisesti syyslukukauden alkaessa elokuussa.

Päiväkoti Immola, päiväkoti Staffan, leikkipuisto Tervapääsky ja Pukinmäenkaaren peruskouluun kuuluva Immolantie 9:n toimipiste on tarkoitus laittaa saman katon alle.

Paviljongin esirakentamistyöt ovat jo menossa, vaikka kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto sai kohteen hankesuunnitelman käsiinsä vasta viime torstain kokouksessa.
Kumileimasimen roolin monessa muussakin tämän hetken rakennushankkeessa ottaneet päättäjät hyväksyivät Immolantien hankesuunnitelman virkamiesesityksen mukaisesti.
Hankkeen toteutuksesta vastaa kaupunkiympäristötoimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus. Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpitopalvelut.

Immolantien koulun ottaminen mukaan hankkeeseen on kasvattanut rakennuksen bruttoneliömäärää 1 582,5:een. Ennen koulua koko oli 1 350 bruttoneliömetriä. Varsinaisia hyötyneliöitä rakennuksessa on noin 1 150. Leikkipuiston toimitilan koko on noin 120 neliömetriä ja 50 oppilaalle mitoitetun koulun noin 230 neliömetriä.

Päiväkotipuolen 120 tilapaikkaa jakaantuvat suomen- ja ruotsinkielisille lapsille. Henkilökunnan määrä on noin 22-25. Päiväkodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha. Mitoituksen mukaan jokaiselle lapselle tulee noin 10 neliömetriä ulkoilutilaa.

Hankesuunnitelmassa ei kerrota hankkeen rakentajasta tai kilpailuttamisesta eikä mainita rakentamisen aloitusajankohtaa. Valmistumisajankohdaksi on merkitty elokuu.

Hankesuunnitelmaan tarvitaan vielä päätös myös kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnalta, joka hyväksyi hankkeen tarveselvityksen marraskuussa. Tammikuussa kasko-lautakunta päätti lisätä hankkeeseen Immolantien koulun, jonka menettämistä vastaan alueen vanhemmat taistelivat ensin kovasti.

Myös Tervapääskyn leikkipuistotilan lakkauttaminen ja päiväkoti Staffanin siirto pois ruotsinkielisen koulun vierestä on nostattanut alueella soraääniä, mutta Immolantien koulun kaltaista kansanliikettä näiden tilojen puolesta ei ole syntynyt.

Hankesuunnitelman mukaan paviljongin tulo ei nosta nykyisiä toimintakuluja, mutta vuokramenot nousevat nykyisestä reippaasti. Vuokra nousee myös ruotsinkielisessä Staffansby lågstadieskolan -peruskoulussa, kun se saa päiväkoti Staffanilta vapautuvia tiloja käyttöönsä. Koulussa on esikoululaiset mukaan laskettuna liikaa oppilaita tilakokoon nähden, ja koulu on joutunut vuokraamaan tiloja ulkopuoliselta. Koulu on mitoitettu noin 155 oppilaalle, kun heitä on tällä hetkellä noin 180.

Hankkeen lopullinen hinta ilman veroja on suunnitelman mukaan 4,1 miljoonaa euroa. Tästä tilaelementeistä tehtävän koulun rakentaminen vie noin 2,6 miljoonaa euroa. Lisäksi rahaa kuluu vielä muuttoihin, tietohallintotöihin ja käynnistämiskuluihin noin 125 000 euroa.

Pirjo Pihlajamaa

Edellinen artikkeliJännitystä ilmassa
Seuraava artikkeliMillaisen Malmin yrittäjät haluavat?