Malmin lentoaseman suojeluesitys palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Tummat pilvet hälvenevät ainakin hetkeksi Malmin lentokentän yltä, kun suojeluesitys palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. Kuva Teija Loponen

Ympäristöministeriö palautti perjantaina Malmin lentoaseman rakennussuojelua koskevan päätöksen Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) hyväksyi Malmin lentoaseman suojeluesityksen hylkäämisestä tehdyn valituksen ja palautti asian uudelleenvalmistelua varten. Syynä on, että päätöksestä ei käy riittävästi ilmi, miten ELY-keskus on päätöstä tehdessään soveltanut lakia rakennusperinnön suojelemisesta.
Päätöksen riittävä perustelu on tärkeää, sillä rakennussuojeluasiat ratkaistaan kokonaisharkinnan perusteella. Siinä otetaan huomioon oikeudellisten seikkojen lisäksi muun muassa yleisen ja yksityisen edun kannalta olennaiset olosuhteet.

Kokonaisharkinta Malmin lentoaseman suojeluesityksestä kuuluu asiaa hallintoviranomaisena käsittelevälle ELY-keskukselle, joka voi asiaa uudelleen käsitellessään hyväksyä tai hylätä esityksen. Ympäristöministeriö on asiassa valitusviranomainen, joka tarkastelee tehdyn päätöksen lainmukaisuutta.

Malmin lentoaseman ystävät ry esitti, että valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi todettu lentoasema rakennuksineen ja kiitorata-alueineen suojeltaisiin lailla rakennusperinnön suojelemisesta. Uudenmaan ELY-keskus hylkäsi esityksen kesäkuussa 2018. ELY-keskuksen päätöksestä ympäristöministeriölle valittivat suojeluesityksen tekijä ja yksityishenkilö. Suojeluesityksen tekijän valitus tutkittiin, mutta yksityishenkilöllä ei ollut valitusoikeutta.

Valtakunnallisesti merkittävä kohde voidaan suojella asemakaavalla tai lailla rakennusperinnön suojelemisesta. ELY-keskus ei perustellut päätöstään molempien mahdollisuuksien kannalta. ELY-keskus ei myöskään esittänyt arviota tiedossaan olleiden kaavoitusratkaisujen valossa.

Kaupungin esittämissä suunnitelmissa suojelu ei MLY:n pelon mukaan toteudu, vaan taloudelliset arvot asetetaan Malmin lentoaseman ainutlaatuisten kulttuuriarvojen edelle.

Liikennemääriltään Malmin lentoasema on edelleen Suomen toiseksi vilkkain.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen on päätöksestä helpottunut ja onnellinen.
-Keskustelu Malmin lentoaseman tulevaisuudesta palaa lähtöruutuun, ja asia on nyt täysin avoin. Vaarantamiskielto turvaa rakennukset ja ympäristön, ja toivomme kaupungin nyt sallivan kulttuuriympäristöön oleellisesti kuuluvan ilmailutoiminnan jatkuvan tilanteen näin muututtua.

Hyvönen toteaa, että suojelun eteneminen avaa hyvän mahdollisuuden lähteä kehittämään lentoasemasta Suomen älykkään ilmailun kehityskeskusta.

-Sijainti pääkaupungissa olisi selkeä etu kansainvälisessä kilpailussa, ja Malmista voisi tulla merkittävä kevyen lentoliikenteen hubi.

Malmi on parhaiten säilynyt toista maailmansotaa edeltävän ajan lentoasema. Suojelun myötä Malmista voi tulla merkittävä kulttuurikohde ja jopa maailman ensimmäinen vain sähköisen matkustajaliikenteen kenttä.

Helsingin kaupunki on pyrkinyt valjastamaan kentän asuntorakentamiselle jo vuosikymmenten ajan asukkaiden vastustuksesta huolimatta. Suunnitelmista on käynnissä lukuisia valitusprosesseja, ja viime aikoina julkisuudessa esitetyt uudet tiedot rakentamisen vaaroista ja ympäristövaikutuksista edellyttänevät myös kaupungilta uudelleenharkintaa ja –laskentaa.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliMusta viimeminuutti stumppasi kauden
Seuraava artikkeliJännitystä ilmassa