Fallkullan kiilaan 9-kerroksisia taloja

Fallkullan kiila
Havainnekuva Jäkälätieltä länteen. Kuva Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy

Tapanilan aseman pohjoispuolella sijaitsevan Fallkullan kiilan rakentaminen alkaa huhtikuussa. Rakentamista edeltävät puunkaadot, joita toteutetaan jo.

Töitä tehdään Tapanilan aseman pohjoispuolella sijaitsevien entisten peltoaukeiden ympärillä sekä Suurmetsäntien varressa lähes Helluntairaitille saakka. Puita kaadetaan myös liityntäpysäköintipaikkojen reunoilta.

Smoltinkulku joudutaan sulkemaan lyhyiksi ajoiksi työn vuoksi. Myöhemmin reitti ohjataan kiertotielle katujen rakentamisen alkaessa.

Esirakentaminen vaikuttaa Tapanilan aseman radan itäpuolen kahteen liityntäpysäköintialueeseen, joista toinen on käytössä koko ajan ainakin ensi syksyyn. Puunkaadon ajaksi pysäköintialueista rajataan jonkin verran tilaa pois.

Uusi, väliaikainen pysäköintialue valmistuu elokuussa Smoltinkulun varteen, ja nykyiset alueet poistuvat tämänhetkisen suunnitelman mukaan pois käytöstä. Väliaikainen parkkialue on käytössä noin kolmen vuoden ajan vuoteen 2022.

Ensimmäisen asuinkorttelin rakentaminen alkaa ensi syksynä Jäkäläpolun viereisen pysäköintialueen paikalle. Ensimmäiseen taloon rakennetaan noin 80 senioreille tarkoitettua asumisoikeusasuntoa.

Fallkullan kiilaan tulee asuintaloja kaikkiaan noin 1300 asukkaalle. Asuinkorttelit ovat kaupunkimaisen tiiviitä. Talojen julkisivut ovat pääosin vaaleaa muurattua tiiltä. Alueelle tulee vuokra-, asumisoikeus- ja Hitas-omistusasuntoja. Asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä perheasuntoihin. Rakennuttajana toimii Helsingin kaupungin asuntotuotanto-palvelut.

Asuintalojen rakentaminen jatkuu kesällä 2020 ja viimeisten talojen rakentaminen alkanee loppuvuodesta 2022.

Rakentamisen vuoksi taimenpurona tunnetun Longinojan uomaa tullaan siirtämään. Alkuun Longinojan läheisyydessä sijaitsevia puita kaadetaan Joutsentien mutkan kohdalla. Muuten puron metsäinen rinne saa olla paikoilleen vielä vuoden ajan nykyisen suunnitelman mukaan.

Todennäköisesti vuonna 2020 Longinojan uomaa joudutaan siirtämään asuinrakentamisen vuoksi. Siirron yhteydessä uoma pyritään muuttamaan nykyistä luonnontilaisemmaksi ja alueelle rakennetaan uoman eroosiota vähentäviä hulevesiratkaisuja.

Esirakentamisen ja puunkaadon urakoitsijana toimii Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara.

Teija Loponen

Edellinen artikkeliPäätösten aika
Seuraava artikkeliMalmikyselyn tulokset esille